PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Posvátno a násilí - ARL100068
Anglický název: Violence and the Sacred
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (26.02.2012)

Seminář má studenty seznámit s nejdůležitějšími moderními teoriemi, které se snaží vysvětlit, proč je v
náboženských jevech tak častý prvek násilí, ať už v podobě sebepoškozování (obřízka, extrémní formy askese
apod.), zabíjení zvířat (krvavá oběť coby jedna z nejběžnějších náboženských forem) či agrese na okolních
společenstvích (např. rituální války novoguinejských kmenů). V religionistice se podobné jevy ve druhé polovině
20. století těšily pozornosti některých významných teoretiků a jejich výkladům se náš kurz bude věnovat.
Literatura
Poslední úprava: UFRCHLUP (26.02.2012)

Edmund Leach, “The Nature of War”, in S. Hugh-Jones,- J. Laidlaw, The Essential Edmund Leach, vol. I, New Haven - London: Yale University Press, 2000, vol. I, s. 343-57

Georges Bataille, Prokletá část. Teorie náboženství, př. L. Šerý a A. Irmanová, Praha: Herrmann & synové, 1998 (fr. orig. 1948-9), s. 21-30 (Smysl obecné ekonomie), 51-70 (Oběti a války u Aztéků), 254-261 (Oběť, oslava a principy posvátného světa)

Maurice Bloch, Prey into Hunter: The Politics of Religious Experience, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, výbor z kap. 1, 2 a 4

J.-P. Vernant, “A General Theory of Sacrifice and the Slaying of the Victim in the Greek Thysia”, in Mortals and Immortals: Collected Essays, ed. by F. I. Zeitlin, Princeton: Princeton University Press, 1991, s. 290-301

René Girard, Violence and the Sacred, Baltimore: The John Hopkins University Press, 1977 (fr. orig. 1972)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRCHLUP (26.02.2012)

Kostru semináře budou tvořit zadané texty, které budou všichni účastníci povinni si na každou hodinu přečíst a o nichž poté budeme diskutovat. Ke každému článku bude zároveň zadána řada otázek, které budou formulovat hlavní problémy v článku řešené, a budou tak usnadňovat orientaci v něm. Tyto otázky budou pak tvořit též základní osnovu našich diskusí, a všichni účastníci by si proto z hodiny na hodinu měli promýšlet odpovědi na ně.

Podmínkou získání zápočtu bude vedle aktivní účasti na semináři především převzetí odpovědnosti za některou z hodin. Při hodině, za niž je zodpovědný, bude student v zásadě dělat totéž co jindy, ale důkladněji: bude mít text nastudovaný a odpovědi na zadané otázky promyšleny lépe než ostatní, a bude tak vlastně sloužit jako jakási "pojistka", která se ke slovu bude dostávat vždy, když ostatním účastníkům semináře "dojde dech". Zároveň bude ve spolupráci s učitelem napomáhat kritickému rozboru: upozorňovat na jeho předpoklady, podtrhovat body, které mu v daném textu připadají zásadní a které naopak problematické, vztahovat argumentaci textu k přístupu jiných probíraných autorů apod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK