PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Védské náboženství - ARL100050
Anglický název: Vedic Religion
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4373
Garant: Mgr. Barbora Sojková
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Sojková (26.09.2016)
Jednosemestrální kurs poskytuje základní uvedení do védského náboženství, tedy nejstaršího textově doloženého náboženství indického subkontinentu. V přednášce se postupně probere vznik a vývoj védského náboženství, jeho prameny, mýtus a rituál.

Pro aktuální informace o kursu sledujte Moodle.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Barbora Sojková (22.09.2016)

Předepsaná literatura ke zkoušce:

 

(1) Védské hymny. Z védského jazyka přel. Oldřich Friš. Úvodní studii napsal Petr Vavroušek. Praha: DharmaGaia, 2000. [Krom "Védské metriky" na s. 145-151.]
(2) Mytologická hesla z Encyclopedia of Religion: Vedism and Brahmanism: Mythology, Agni, Indra, Prajāpati, Rudra, Soma, Varuna, Vrtra a Yama. [pdf v SIS i v Moodlu]
(3) Dušan Zbavitel (ed.). Bohové s lotosovýma očima: Hinduistické mýty v indické kultuře tří tisíciletí. Praha: Vyšehrad, 1986 [či reprint z r. 1997]; s. 75-97. [pdf v SIS i v Moodlu]
(4) The Rigveda: The Earliest Religious Poetry of India, translated by Stephanie W. Jamison and Joel P. Brereton. New York: Oxford University Press, 2014. Ke zkoušce je třeba přečíst hymny včetně úvodů: 1.1, 1.32, 1.114, 1.116, 1.154, 1.160, 4.18, 4.26-7, 5.2, 5.85, 7.103, 8.48, 10.10, 10.14, 10.14, 10.16, 10.18, 10.71, 10.72, 10.81, 10.85, 10.86, 10.90, 10.95, 10.121, 10.129, 10.130, 10.136, 10.190. [pdf v SIS i v Moodlu]

 

Doporučená literatura je jednak v souboru "Literatura" - Základní přehledová literatura, jednak bude aktualizována v Moodlu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Sojková (25.09.2016)

Zkušební otázky
1/   Problémy studia védského náboženství a charakter pramenů
2/   Védská literatura
3/   Kosmogonie v samhitách
4/   Kosmogonie v bráhmanách a kosmografie
5/   Mytologie a základní charakteristika pantheonu
6/   Theogonie a vlastnosti bohů, asurové
7/   Anthropologie
8/   Eschatologie
9/   Ritualistická literatura
10/ Denní obřady
11/ Přechodové rituály
12/ Obřady smrti
13/ Šrauta rituály I (obecná charakteristika)
14 / Šrauta rituály II (princip výměny a přehled rituálů)
15/ Náboženství Atharvavédu

 

Struktura zkoušky
1/ Hlavní otázka. Zdroj: přednášky + studie Petra Vavrouška v (1).
2/ Mytologie. Zdroj: (2) + (3).
3/ Obsah a výklad hymnu. Zdroj: (4).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Sojková (18.09.2016)

1/ 7. 10. - Úvodní přednáška: základní charakteristika védského náboženství; metodologické poznámky; problémy studia; dějiny bádání

2/ 14. 10. - Indoevropské dědictví: Migrace árjů a její problematika; vztah árjovské kultury k Indus Valley Civilization a pozdějším indickým náboženstvím; rané náboženství Rgvédu 

3/ 21. 10. - Prameny: Védská literatura (Védy, Bráhmany, Áranjaky, Upanišady, Sútry)

28.10. - hodina odpadá, státní svátek

4/ 4. 11. Kosmogonie a kosmografie

5/ 11. 11. - Bohové: Theogonie; pantheon;  mytologie

6/ 18. 11. - Lidé: Anthropogonie; anthropologie; eschatologie

7/ 25. 11. - Rituál I: Domácí obřady - denní rituály, patero velkých obětí

8/ 2. 12. - Rituál II: Přechodové rituály

9/ 9. 12. - Rituál III: Velké/velebné (šrauta) rituály

10/ 16. 12. - Rituál IV: Film Altar of Fire a úvodní přednáška o rituálu agničajana; současné védské náboženství a problematika antropologického výzkumu

11/ 6. 1. - Náboženství Atharvavédu

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Barbora Sojková (18.09.2016)

Nepředpokládá se žádná předchozí znalost látky.

Přednáška nebude myšlenkově nijak náročná, bude spíše deskriptivní. Jistá potíž může spočívat v nemalém množství technických termínů a jmen, které si bude třeba osvojit.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK