PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Mircea Eliade: Posvátné a profánní (Seminář k fenomenologii náboženství) - ARL100047
Anglický název: Mircea Eliade: The Sacred and the Prophane - Phenomenology of Religion Seminar
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRLYCKA (22.01.2011)
Seminář se zabývá rozborem dvojice protikladných a komplementárních pojmů posvátné/profánní, jak je chápal jeden z největších moderních fenomenologů náboženství Mircea Eliade, zejména s ohledem na kategorie prostoru (svaté místo) a času (mýtus). Rozbor se bude opírat především o četbu díla Posvátné a profánní a Mýtus o věčném návratu, s přihlédnutím k některým pasážím jiných Eliadeho děl, ve kterých se rovněž zabývá uvedenou problematikou.
Literatura
Poslední úprava: UFRLYCKA (22.01.2011)

a/ povinná:

Mircea Eliade, Posvátné a profánní (Oikúmené, Praha 2006)

Mircea Eliade, Mýtus o věčném návratu (Archetypy a opakování) (Oikúmené, Praha 1993)

 

b/ doporučená:

Mircea Eliade, Myth and Reality (Harper & Row, 1963)

Mircea Eliade, Pojednání o dějinách náboženství (Argo, Praha 2004)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRLYCKA (22.01.2011)

Semestrální seminář je ukončen zápočtem. Zápočet je podmíněn aktivní účastí na semináři, vypracováním písemného referátu na téma zadané vedoucím semináře a jeho ústní prezentací.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK