PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Hebrejština I [2] - ARL100044
Anglický název: Hebrew I [2]
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015 do 2018
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UFRLYCKA (10.02.2013)
Čtyřsemestrální jazykový kurs pro studenty religionistiky, kteří si takto mohou splnit povinnost naučit se jeden orientální jazyk v rozsahu, vyžadovaném studijním plánem k interpretaci primárního textu zvoleného náboženského systému (v tomto případě judaismu) při SZZK. Cílem je dosáhnout takové pasívní znalosti staré (biblické) hebrejštiny, která umožní absolventovi kursu samostatně číst a překládat standardní (vokalizovaný) text hebrejské Bible (Tanachu).
Literatura
Poslední úprava: UFRLYCKA (10.02.2013)

Literatura:

a/ povinná:

Jacob Weingreen, Učebnice biblické hebrejštiny (Karolinum, Praha 1997) Biblia Hebraica Stuttgartensia (Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart 1967/77 etc.)

b/ doporučená:

Otakar Klíma, Stanislav Segert, Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny (Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1956)

Martin Prudký, Cvičebnice biblické hebrejštiny (Scriptum, Praha 1992)

Blahoslav Pípal, Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu (Kalich, Praha 2 1974)

Wolfgang Schneider, Grammatik des biblischen Hebräisch (Claudius Verlag, München 6 1985)

Wilhelm Gesenius, Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament (Springer-Verlag, Berlin/Göttingen/Heidelberg 17 1962)

Metody výuky
Poslední úprava: UFRLYCKA (10.02.2013)

Standardní výuková jednotka se skládá ze dvou částí: V první přednášející vyloží novou látku a zadá úkoly ke studiu, druhá část je věnována intenzívním praktickým cvičením. Velký důraz se klade na samostatnou práci mimo rámec vyučování.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: UFRLYCKA (10.02.2013)

Studenti získají po prvním, druhém a třetím semestru zápočet a po čtvrtém semestru skládají zkoušku. Připuštění ke zkoušce je podmíněno získáním zápočtů, udělení zápočtu závisí na aktivní účasti na kursu a úspěšném absolvování kontrolního testu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK