PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Seminář k antropologii náboženství - ARL100011
Anglický název: Anthropology of Religion - A Seminar
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=2815
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Pehal, Ph.D. (02.10.2018)
Doprovodný nepovinný seminář k přednáškám Antropologie náboženství, na němž budeme číst a rozebírat hlavní texty, o nichž bude řeč na přednáškách s doc. Chlupem.<br>
<br>
Kostru semináře budou tvořit zadané texty, které budou všichni účastníci povinni si na každou hodinu přečíst a o nichž poté budeme diskutovat. Ke každému článku bude zároveň zadána řada otázek, které budou formulovat hlavní problémy v článku řešené, a budou tak usnadňovat orientaci v něm. Tyto otázky budou pak tvořit též základní osnovu našich diskusí, a všichni účastníci by si proto z hodiny na hodinu měli promýšlet odpovědi na ně.<br>
<br>
/Users/martinpehal/Desktop/Rozpis článku sem.pdf
Literatura
Poslední úprava: MARTIN.PEHAL (31.10.2016)

Číst budeme následující texty:

Claude Lévi-Strauss, "Asdiwalův příběh", in Strukturální antropologie - dvě, př. J. Vacek, Praha: Argo, 2007, s. 138–1.

Edmund Leach, „Magical Hair", in The Essential Edmund Leach, vol. II, New Haven – London: Yale University Press, 2000, s. 177–201.

Victor Turner, „Symbols in Ndembu Ritual", in The Forests of Symbols, Ithaca – London: Cornell University Press, 1967, pouze s. 19–44.

Gananath Obeyesekere, Medusa’s Hair: An Essay on Personal Symbols and Religious Experience, Chicago: The University of Chicago Press, 1981, kap. 1, 3 a 5, s. 13–51, 91–122.

Edmund Leach, „The Nature of War“, in The Essential Edmund Leach, vol. I, s. 343–57.

Mary Douglas, Purity and Danger, London – New York: Routledge, 20022 (19661), kap. 4: „Magic and Miracle“, s. 72–90; kap. 10:  „The System Shattered and Renewed“, s. 196–220.Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Pehal, Ph.D. (02.10.2018)

Podmínkou získání zápočtu bude vedle aktivní účasti na semináři především převzetí odpovědnosti za některou z hodin. Při hodině, za niž je zodpovědný, bude student v zásadě dělat totéž co jindy, ale důkladněji: bude mít text nastudovaný a odpovědi na zadané otázky promyšleny lépe než ostatní, a bude tak vlastně sloužit jako jakási "pojistka", která se ke slovu bude dostávat vždy, když ostatním účastníkům semináře "dojde dech". Zároveň bude ve spolupráci s učitelem napomáhat kritickému rozboru: upozorňovat na jeho předpoklady, podtrhovat body, které mu v daném textu připadají zásadní a které naopak problematické, vztahovat argumentaci textu k přístupu jiných probíraných autorů apod. Povolené jsou dvě neomluvené absence.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Martin Pehal, Ph.D. (01.10.2018)

Seminář začíná 2.10. a je vhodný pro studenty religionistiky od druhého ročníku výš.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK