PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Technika religionistické práce I - ARL100002
Anglický název: Techniques of Research and Academic Writing I
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3838
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
Mgr. Lucie Valentinová
Vyučující: Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
Mgr. Lucie Valentinová
Je prerekvizitou pro: ARL100003
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ing. Lubomír Ondračka (09.08.2015)
Úvodní kurs určený studentům prvního ročníku religionistiky. Zimní semestr je věnován obsahovému uvedení do oboru (seznámení se se zakládajícími postavami religionistiky, nejvýznačnějšími směry a přístupy tohoto oboru), osvojení si základních rešeršních technik (vyhledávaní v katalozích knihoven, referenčních příručkách, obecných i speciálních databázích) a nácviku nejsnazších akademických forem (souhrn, anotace, recenze, ústní referát).
Cíl předmětu
Poslední úprava: MARTIN.PEHAL (21.10.2016)

Cílem kursu v zimním semestru je zejména:

1/ naučit studenty rozličným rešeršním technikám tak, aby byli schopni k jakémukoli tématu efektivně sestavit relevantní seznam kvalitní vědecké literatury, dokázali rozpoznat důvěryhodné zdroje od zavádějících či nedůležitých a orientovali se v příručkách a databázích významných pro religionistiku;

2/ naučit studenty třem základním písemným formám: souhrnu, anotaci a recenzi;

3/ naučit studenty ústně zreferovat obsáhlejší text v určeném časovém limitu a k přednesenému referátu diskutovat;

4/ poskytnout studentům základní informace z dějin religionistiky, přehled klíčových témat a představení rozdílných přístupů, jimiž je náboženský materiál uchopován a vykládán.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lucie Valentinová (11.07.2019)

1/ alespoň 80% účast - povoleny jsou tři absence za semestr, pozdní příchod o více než deset minut je počítán jako absence. Je zaveden bodový systém - za plnou účast na hodině jsou body dva, za pozdní příchod do 10 min je jeden bod, jinak nula. V tomto semestru proběhne celkem 13 přednášek (začíná se až 12.9.) – můžete tedy získat 26 bodů, požadované minimum je 20.

2/ odevzdání anotace knihy Bádání o posvátnu do 5. 11. 2018 (rozsah 2 NS)

3/ odevzdání recenze knihy Bohové zblízka do 2. 12. 2018 (rozsah 3 NS)

4/ jeden ústní referát (rozsah 15 minut)

5/ souhrny referovaných kapitol – odevzdat do středečního rána (9.00) před referátem (rozsah 1 NS)

6/ odevzdání rešerše na zvolené téma do 4. 1. 2019; zadání tématu k rešerši do sis do 13. 12. 2018

 Tolerance pozdních odevzdání:

1/ Ze tří "velkých úloh" (anotace, recenze a rešerše) lze jednu odevzdat o týden později.

2/ Z písemných souhrnů referátů (včetně úpravy textu) je možné odevzdat dva o týden později.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lucie Valentinová (11.07.2019)

1/ William E. Paden, Bádání o posvátnu: náboženství ve spektru interpretací, Brno: Masarykova univerzita, 2002, ISBN 80-210-2977-3. (Dostatek exemplářů je v Knihovně Jana Palacha, k dispozici je i sken knihy.)

2/ Jacques Waardenburg, Bohové zblízka: systematický úvod do religionistiky, Brno: Ústav religionistiky filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 1997, ISBN 80-902197-1-3. (K dispozici je sken knihy.)

3/ Daniel L. Pals, Osm teorií náboženství, Praha: ExOriente, 2015, ISBN 978-80-905211-1-7 (Knihu je možno zakoupit s výraznou slevou v knihovně ÚFaRu, krom toho je dostatek exemplářů v knihovnách UK.)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lucie Valentinová (11.07.2019)

Předběžný sylabus:

1/ 12. 10. Úvodní hodina. Program a cíle kurzu – požadavky k atestu. Základy typografie.

2/ 19. 10. Představení knihy Osm teorií náboženství, se kterou budeme v průběhu semestru pracovat. Výklad žánru "anotace knihy”. Cíl bibliografické rešerše. Postup při vytváření základní bibliografické rešerše. Prohlubování a rozšiřování bibliografické rešerše.

3/ 26. 10. Referát: Tylor a Frazer (Jan Havelka) | Představení knihovny – encyklopedie, knihovny, meziknihovní výpůjční služba.

4/ 2. 11. Referát: Freud (Ondřej Neužil) | Článkové databáze.

5/ 9. 11. Referát: Durkheim (Jana Převrátilová) | Reflexe anotací.

6/ 16. 11. Referát: Marx (Zora Hrabáková) | Výklad žánru recenze. Syntax bibliografických citací.

7/ 23. 11. Referát: Weber (Jáchym Novák) | Online katalogy světových knihoven.

8/ 30. 11.  Syntax bibliografických odkazů: pokračování | Cvičná rešerše.

9/ 7. 12. Referát: Eliade (Veronika Cizlerová) | Reflexe recenze. Bibliografické nástroje.

10/ 14. 12. Referát: Evans-Pritchard (Lenka Šnebergerová) | Postup při získávání knih (online antikvariáty a knihkupectví).

11/ 21. 12. Referát: Geertz (Josef Horváth) | Online archivy elektronických knih. Příprava rešerše.

12/ 4. 1. Kurz se nekoná.

13/ 11. 1. Referáty: Pals, doslov ke knize (Jakub Šrámek). Radek Chlup, Humanistická religionistika Daniela Palse a její úskalí; Palsova odpověď na doslov Radka Chlupa (Jakub Čejka). Diskuze. Evaluace.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK