PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Technika religionistické práce I - ARL100002
Anglický název: Techniques of Research and Academic Writing I
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=3838
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Mgr. Lucie Valentinová
Vyučující: Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
Mgr. Lucie Valentinová
Je prerekvizitou pro: ARL100003
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ing. Lubomír Ondračka (09.08.2015)

Úvodní kurs určený studentům prvního ročníku religionistiky. Zimní semestr je věnován obsahovému uvedení do oboru (seznámení se se zakládajícími postavami religionistiky, nejvýznačnějšími směry a přístupy tohoto oboru), osvojení si základních rešeršních technik (vyhledávaní v katalozích knihoven, referenčních příručkách, obecných i speciálních databázích) a nácviku nejsnazších akademických forem (souhrn, anotace, recenze, ústní referát).
Cíl předmětu
Poslední úprava: MARTIN.PEHAL (21.10.2016)

Cílem kursu v zimním semestru je zejména:

1/ naučit studenty rozličným rešeršním technikám tak, aby byli schopni k jakémukoli tématu efektivně sestavit relevantní seznam kvalitní vědecké literatury, dokázali rozpoznat důvěryhodné zdroje od zavádějících či nedůležitých a orientovali se v příručkách a databázích významných pro religionistiku;

2/ naučit studenty třem základním písemným formám: souhrnu, anotaci a recenzi;

3/ naučit studenty ústně zreferovat obsáhlejší text v určeném časovém limitu a k přednesenému referátu diskutovat;

4/ poskytnout studentům základní informace z dějin religionistiky, přehled klíčových témat a představení rozdílných přístupů, jimiž je náboženský materiál uchopován a vykládán.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MARTIN.PEHAL (21.10.2016)

1/ alespoň 80% účast - povoleny jsou tři absence za semestr, pozdní příchod o více než deset minut je počítán jako absence. Je zaveden bodový systém - za plnou účast na hodině jsou body 2, za pozdní příchod do 10 min je jeden bod, jinak 0. V tomto semestru můžete získat 22 bodů, požadované minimum je 16.

2/ odevzdání anotace knihy Bádání o posvátnu do 31. 10. 2016 (rozsah 2 NS)

3/ odevzdání recenze knihy Bohové zblízka do 25. 11. 2016 (rozsah 3 NS)

4/ jeden ústní referát (rozsah 15 minut)

5/ souhrn referované kapitoly – odevzdat do čtvrtečního rána (8.00) před referátem (rozsah 1 NS)

6/ odevzdání rešerše na zvolené téma do 28. 12. 2016

 

Tolerance pozdních odevzdání:

1/ Ze tří "velkých úloh" (anotace, recenze a rešerše) lze jednu odevzdat o týden později.

2/ Z písemných souhrnů referátů je možné odevzdat dva o týden později.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ing. Lubomír Ondračka (09.08.2015)

1/ William E. Paden, Bádání o posvátnu: náboženství ve spektru interpretací, Brno: Masarykova univerzita, 2002, ISBN 80-210-2977-3. (Dostatek exemplářů je v Knihovně Jana Palacha, k dispozici je i sken knihy.)

2/ Jacques Waardenburg, Bohové zblízka: systematický úvod do religionistiky, Brno: Ústav religionistiky filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 1997, ISBN 80-902197-1-3. (K dispozici je sken knihy.)

3/ Daniel L. Pals, Osm teorií náboženství, Praha: ExOriente, 2015, ISBN 978-80-905211-1-7 (Knihu je možno zakoupit s výraznou slevou v knihovně ÚFaRu, krom toho je dostatek exemplářů v knihovnách UK.)

Sylabus
Poslední úprava: MARTIN.PEHAL (04.10.2016)

Konečný sylabus bude vypracován až na základě počtu zapsaných studentů a přidělených referátů.

Předběžný sylabus:

1/ 7. 10. Úvodní hodina (rozbor požadavků k atestu, základy typografie, výklad žánru "anotace knihy").

2/ 14. 10. Heuristická analýza. Prameny. Průběh heuristické analýzy.Cíl bibliografické rešerše. Postup při vytváření základní bibliografické rešerše. Prohlubování a rozšiřování bibliografické rešerše.

3/ 21. 10. Referát: Tylor a Frazer | Rešerše II (zkusíme si společně sestavit během hodiny rešerši na vámi vybrané téma).

4/ 28. 10. Státní svátek.

5/ 4. 11. Referát: Freud | Reflexe anotací. Knihovny.

6/ 11. 11. Referát: Durkheim | Výklad žánru recenze.

7/ 18. 11. Referát: Marx | Encyklopedie.

8/ 25. 11. Referát: Weber | Postup při získávání knih (MMVS, online antikvariáty a knihkupectví).

9/ 2. 12. Referát: Eliade | Reflexe recenze. Bibliografické pomůcky (ZOTERO).

10/ 9. 12. Referát: Evans-Pritchard | Online katalogy knihoven.

11/ 16. 12. Referát: Geertz | Článkové databáze.

12/ 23. 12. Vánoční prázdniny.

13/ 30. 12. Vánoční prázdniny.

14/ 6. 1. Referát: Malinowski a Radcliffe-Brown | Syntax bibliografických citací.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK