PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář II. - lingvistický - ARJ500016
Anglický název: Diploma Thesis Seminar of Linguistic II
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KLP [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AVS100091
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (12.06.2019)
Cílem semináře je studentům ukázat, jak nejlépe a metodologicky nejvhodněji zpracovat vybrané téma diplomové práce. Seminář má směřovat k osvojení základních mechanismů nezbytných při práci s teoretickými východisky stejně tak jako při systematizaci, analýze a deskripci konkrétního jazykového materiálu (excerpt). Posluchač si má osvojit odborný způsob citace a odkazování, aktuální normy transkribce a transliterace, uvádění bibliografických údajů, včetně přílohového materiálu. V rámci předmětu studenti budou přednášet referáty související s konkrétní problematikou jednotlivých diplomových prací.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (12.06.2019)

Aktivní účast na semináři a prezentace projektu diplomové práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK