PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ruská literatura v evropských kontextech III. (20. stol. a současnost) - ARJ500007
Anglický název: Russian Literature in European Context III (20th Century)
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AVS500124
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK