PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ruská literatura v evropských kontextech II. (19. stol.) - ARJ500003
Anglický název: Russian Literature in European Context (19th Century)
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AVS500031
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.
Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.
doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. (11.08.2015)
Kurs poukazuje na vazby mezi klasickou ruskou literaturou a literaturami německou, francouzskou a anglickou. Zabývá se take vazbami ruské literatury a literatur bývalého Sovětského svazu se zřetelem na literatury baltské a literaturu ukrajinskou.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. (17.02.2018)

Během zkoušky student prokáže znalosti nabyté během přednáškového kursu se zaměřením na problematiku ruské literatury v souvislostech s vývojem hlavních evropských literatur a vývojem literatur areálových.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D. (22.02.2017)
  1. Areáové kontexty ruské literatury
  2. Rusko-německé literární a kulturní vztahy
  3. Rusko-francouzské literární a kulturní vztahy
  4. Rusko-anglické literární a kulturní vztahy
  5. Literární vazby rusko-slovanské

 

Část vyučovaná T. Chlaňovou - viz kurz Areálové a evropské kontexty II. (19. stol.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK