PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Lexikologie a slovotvorba ruštiny - ARJ100041
Anglický název: Lexicology and Word-formation of Russian Language
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Vyučující: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Záměnnost : ARJ100004
Je záměnnost pro: ARJ100004
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (24.04.2019)

Předmět je rozdělen na dvě základní části: po charakterizaci jazykového znaku a diskusi problému označovaného (sémantiky) obecně se zavádějí základní pojmy lexikologie (synonymie, homonymie, antonymie, paronymie), diskutuje se strukturace slovní zásoby (hyperonymie, hyponymie, lexikální pole) a způsoby popisu významu (strukturalistická a kognitivní sémantika). V druhé části se představují základní pojmy slovotvorby a poskytuje se přehled o slovotvorných prostředcích ruštiny a jejich funkcích, zejm, tedy o prefixech, sufixech, skládání slov a abreviaturách. Cílem předmětu je seznámit studenty s lexikálním systémem ruštiny a s odpovídající lingvistickou terminologií, disktuje se i protiklad gramatického a lexikálního systému a otázka rovin jazykového systému obecně.

Literatura
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (13.02.2021)

Základní bibliografie

- Achmanova, O. S. 1957. Očerki po obščej i russkoj leksikologii. Moskva. 

- Čermák, F., Filipec, J. 1985. Česká lexikologie. Praha.

- Dolník, J. 2003. Lexikológia. Bratislava.

- Kiseleva, M. S. 2010. Leksika i slovoobrazovanie. Učebnoe posobie po russkomu jazyku dlja innostrancev. Moskva.

- Kuznecova, A. I., Efremova, T. F. 1986. Slovar' morfem russkogo jazyka. Moskva.

- Panov, M. V. et al. 1968. Slovoobrazovanie sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Moskva. (Russkij jazyk i sovetskoe obščestvo 2)

- Russkaja grammatika 1. Praha 1979. (§§716-878: Očerk slovoobrazovatel'noj sistemy: slovoobrazovanie i grammatika)

- Russkaja grammatika I. Fonetika. Fonologija. Udarenie. Intonacija. Slovoobrazovanie. Morfologija. Moskva 1980.

- Šanskij, N. M. 2007. Leksikologija sovremennogo russkogo jazyka. Moskva.

- Zemskaja, E. A. 1992. Slovoobrazovanie kak dejatel'nost'. Moskva.

Podrobná bibliografie bude účastníkům k dispozici na začátku semestru.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (13.02.2021)

Předmět bude ukončen písemným testem (v případě distanční výuky dálkově, přes systém Moodle). Očekává se přehled o probrané látce na základě účasti na přednášce.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (24.04.2019)

1. Úvod: jazykový znak a základní pojmy lexikologie

2. Synonymie, homonymie, polysémie, antonymie, paronymie

3. Hyperonymie, hyponymie, lexikální pole

4. Strukturalistická a kognitivní lexikální sémantika

5. Základní pojmy slovotvorby

6. Derivace I: prefixy

7. Derivace II: sufixy I

8. Derivace III: sufixy II

9. Derivace IV: sufixy III

10. Kompozice

11. Konverze

12. Abreviace

13. Shrnutí, závěry, příprava zkoušky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK