PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář II. - lingvistický - ARJ100038
Anglický název: BA Seminar of Linguistic II.
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AVS100091
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Dr. phil. Markus Giger (02.02.2016)
Předmět slouží diskusi o metodice psaní závěrečných prací a o konkrétních vznikajících pracích.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Dr. phil. Markus Giger (02.02.2016)

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům píšícícm závěrečné práce prostor, kde lze diskutovat o problematice psaní takových prací i o konkrétních problémech spojených s konkrétní prací. Má tím podpořit proces psání a zabránit případným problémům v konečné fázi.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Dr. phil. Markus Giger (02.02.2016)

Atestace se uděluje na základě aktivní účasti, zejm. prezentace metody/cílů/dílčích výsledků vlastní bakalářské či diplomové práce.

Sylabus
Poslední úprava: Dr. phil. Markus Giger (02.02.2016)

1. Úvod

2. Problém plagiátů: analýza příkladu

3. Metodické problémy na příkladě již obhájených prací

4. Prezentace konkrétní bakalářské či diplomové práce

5. Prezentace konkrétní bakalářské či diplomové práce

6. Prezentace konkrétní bakalářské či diplomové práce

7. Odborná přednáška

8. Prezentace konkrétní bakalářské či diplomové práce

9. Prezentace konkrétní bakalářské či diplomové práce

10. Prezentace konkrétní bakalářské či diplomové práce

11. Prezentace konkrétní bakalářské či diplomové práce

12. Prezentace konkrétní bakalářské či diplomové práce

13. Závěry

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK