PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář ze syntaxe ruštiny - ARJ100008
Anglický název: Seminar of Syntax of Russian Language
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (18.09.2013)
Cílem kurzu je navázat a dále rozvíjet teoretické znalosti studentů získané na přednáškách z ruské syntaxe. Seminář se zeměřuje především na procvičování obtížnějších jevů z této oblasti. Tématem se tedy stane například problematika záporných vět s částečným záporem, modalita jistotní, větné struktury jednočlené slovesné, neslovesné, infinitivní a další.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (18.09.2013)

Příruční mluvnice ruštiny, Skladba. Praha 1960.

Вопросы синтаксиса современного русского языка. Москва 1950.

ШАХМАТОВ, А. А.: Синтаксис русского языка, Ленинград 1925.

ШЕЛЯКИН, М. А.: Функциональная грамматика русского языка. Москва 2001.

КРАСНОВА, Т. И.: Основы русской грамматики: Языковая норма: слово и предложение. Санкт-Петербург 2007.

ЮРЧЕНКО, В. С.: Простое предложение в современном русском языке. Москва 2005.

Современный русский литературный язык. Москва 2001.

Современный русский язык. Синтаксис. Москва 1958.

Русская грамматика. Синтаксис. Москва 1980.

ПЕШКОВСКИЙ, А. М.: Русский синтаксис в научном освещении. Москва 1934.

Русский синтаксис в сопоставлении с чешским. Praha 1982.

КАЗАРИНА, В. И.: Современный русский синтаксис. Структуральная организация простого предложения. Елец 2007.

Slovníkové publikace:

Velký česko-ruský slovník. Praha 2005.

Sovremennyj russko-češskij slovar’. Moskva 2004.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. (18.09.2013)

Test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK