Seminář z morfologie ruštiny - ARJ100007
Anglický název: Seminar of Morphology of Russian Language
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Vyučující: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (02.02.2016)
V rámci semináře se prohlubují a procvičují vědomosti získané během přednášky. Bude zde rovněž prostor pro samostatnou práci účastníků v podobě referátů. V poslední fázi semestru bude v rámci semináře probíhat příprava na písemnou zkoušku z přednášky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (08.02.2013)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy morfologie, se skloňováním, časováním a stupňováním spisovné ruštiny, se základními morfologickými kategoriemi a s některými specifickými problémy (dílčí pádové gramémy, variabilnost a konkurence koncovek, produktivita, analytismus aj.). Po úspěšném absolvování studenti jsou seznámeni se systémem flexe spisovné ruštiny (praktický aspekt), a to na základě fonologické i morfologické analýzy, tedy nikoliv pouze pravopisně. Tím budou připraveni pro přehled o syntaxi v dalším semestru.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (08.02.2013)

 

Atestace se bude provádět na základě aktivní účasti včetně samostatného referátu k dílčí tematice. 

Literatura
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (08.02.2013)

 

Viz literaturu k přednášce.

Sylabus
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (03.01.2022)

 

Srov. sylabus přednášky a aktuální rozpis referátů, který bude zaslán účastníkům na začátku semestru.