PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Syntax ruštiny - ARJ100003
Anglický název: Syntax of Russian Language
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Vyučující: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Anotace
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (29.10.2020)
V přednášce se analyzují hlavní syntaktické struktury spisovné ruštiny. Po úvodní diskuse základních pojmů tradiční a dependenční syntaxe budou postupně probírány jednotlivé větné členy a jednotlivé typy jednoduchých vět, poté sekundární predikace (polovětné útvary) a věty složené. Přednáška je doplněna seminářem.<br>
V případě distanční výuky bude přednáška probíhat online (Microsoft Teams), bližší údaje budou zaslány zapsaným účastníkům před zahájením.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (13.09.2013)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy syntaktické analýzy a s hlavními syntaktickými strukturami spisovné ruštiny. Sleduje tím jak praktický aspekt, který se navíc prohlubuje v semináří, tak i další rozšíření vědomostí o jazykovém systému ruštiny.

Literatura
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (30.09.2014)

Barnetová, V. et al. 1979. Russkaja Grammatika 2. Sintaksis. Praha.

Bauer, J., Mrázek, R., Žaža, S. 1960. Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy. II. Skladba. Praha.

Flídrová, H., Žaža, S. 2005. Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskimOlomouc 2005.

Kubík, M. et al. 1974. Sintaksis russkogo jazyka. Praha.

Melčuk, I. A. 1974. Opyt lingvističeskich modelej «Smysl Tekst». Moskva.

Peškovskij, A. M. 1956. Russkij sintaksis v naučnom osveščenii. Moskva.

Svetlík, J. 1979. Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s slovackim. Bratislava.

Švedova, N. Ju. 1960. Očerki po sintaksisu russkoj razgovornoj reči. Moskva.

Švedova, N. Ju. et al. 1982. Russkaja grammatika II. Sintaksis. Moskva.

Testelec, Ja. G. 2001. Vvedenie v obščij sintaksis. Moskva.

Vinogradov, V. V. et al. 1954. Grammatika russkogo jazyka II/1, II/2. Sintaksis. Moskva.

 

Russkaja korpusnaja grammatika. http://rusgram.ru/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (30.09.2019)

Atestace se bude provádět na základě písemné zkoušky na konci semestru. Zkouška vychází z obsahu přednášky, očekává se přehled o základních pojmech syntaktické analýzy (jak tradiční, tak dependenční) a o hlavních syntaktických strukturách ruštiny a schopnost tyto pojmy aplikovat v rámci analýzy konkrétních příkladů.

Sylabus
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (01.10.2022)

1) Úvod, základní pojmy syntaxe

2) Dependenční gramatika a její postavení v rusistice

3) Jednoduchá věta: subjekt

4) Jednoduchá věta: predikát

5) Jednoduchá věta: objekt

6) Jednoduchá věta: syntax pádů

7) Jednoduchá věta: atribut

8) Jednoduchá věta: doplněk

9) Složená věta: infinitiv

10) Složená věta: příčestí

11) Složená věta: přechodníky

12) Složená věta: vedlejší věty

13) Závěry, příprava zkoušky

 

Aktuální program bude účastníkům k dispozici na začátku semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK