PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Morfologie ruštiny - ARJ100002
Anglický název: Morphology of Russian Language
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Vyučující: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Anotace
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (03.01.2022)
V rámci přednášky se diskutují základní pojmy morfologie, skloňování substantiva a adjektiva, jmenné tvary a stupňování adjektiva, skloňování zájmen a číslovek, časování slovesa a morfologický systém spisovné ruštiny ve srovnání se spisovnou češtinou. <br>
<br>
Přednáška je doplněna seminářem. Atestace se bude provádět na základě písemné zkoušky na konci semestru.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (08.02.2013)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy morfologie, se skloňováním, časováním a stupňováním spisovné ruštiny, se základními morfologickými kategoriemi a s některými specifickými problémy (dílčí pádové gramémy, variabilnost a konkurence koncovek, produktivita, analytismus aj.). Po úspěšném absolvování studenti jsou seznámeni se systémem flexe spisovné ruštiny (praktický aspekt), a to na základě fonologické i morfologické analýzy, tedy nikoliv pouze pravopisně. Tím budou připraveni pro přehled o syntaxi v dalším semestru.

Literatura
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (13.12.2014)

Minimální bibliografie:

Barnetová, V. et al. 1979. Russkaja grammatika. 1. Praha.

Ďurovič, Ľ. 1964, 21970. Paradigmatika spisovnej rustiny. Bratislava.

Isačenko, A.V. 1960. Grammatičeskij stroj russkogo jazyka v sopostavlenii s slovackim. Morfologija I-II. Bratislava.

Švedova, N. Ju. et al. (red.). 1980. Russkaja grammatika. 1. Fonetika. Fonologija. Udarenie. Intonacija. Slovoobrazovanie. Morfologija. Moskva.

Zaliznjak, A. A. 52008. Grammatičeskij slovar russkogo jazyka. Moskva.

 

Rozsáhlejší bibliografie bude k dispozici na začátku semestru.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (13.02.2021)

Zkouška bude písemná na konci semestru (v případě distanční výuky dálkově, přes systém Moodle). Očekává se přehled o základních pojmech morfologie, o systému flexe spisovné ruštiny, a o některých specifických problémech (dílčí pádové kategorie, konkurence a variabilnost koncovek, produktivita, nesklonnost aj.). Analýza paradigmatiky bude primárně založena na Ďurovičově fonologické analýzy s ohledem na další autory.

Sylabus
Poslední úprava: PD Dr. phil. Markus Giger, mimořádný profesor Univerzity Karlovy (13.09.2013)

1) Úvod: charakteristika kursu, základní pojmy

2) Skloňování substantiva I

3) Skloňování substantiva II

4) Skloňování adjektiva I

5) Skloňování adjektiva II

6) Jmenné tvary a stupňování adjektiva

7) Skloňování zájmen I

8) Skloňování zájmen II

9) Skloňování číslovek

10) Časování slovesa I

11) Časování slovesa II

12) Časování slovesa III

13) Opakování, příprava zkoušky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK