PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Lexikologie a lexikografie arabštiny - ARB500019
Anglický název: Lexikologie a lexikografie arabštiny
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (03.10.2016)

Jednosemestrální kurz uvádí do problematiky arabské lexikologie a lexikografie. Náplní kurzu je především přehled metod obohacování slovní zásoby moderní spisovné arabštiny a přehledu arabské lexikografické tradice. V první části hodiny je vyloženo určité dílčí téma, které je dále rozvíjeno na příkladech a lexikálních cvičeních.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (03.10.2016)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Průběžně je zadávána studijní literatura k tématu přednášky.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (03.10.2016)

Při ústní zkoušce je ověřena znalost probírané látky z hodiny a také zadané literatury

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (03.10.2016)

Probíraná témata:

1. Úvod do lexikologie

2. Derivace I

3. Derivace II

4. Valence

5. Arabizace cizích výpůjček

6. Kompozice

7. Sémantický posun

8. Vytváření kalků

9. Lexikální variabilita v regionálních úzech MSA

10. Úvod do lexikografie

11. Arabská lexikografická tradice

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (03.10.2016)

Kurz je určen pro studenty navazujícího magisterského studia oboru arabistika

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (03.10.2016)

Předpokladem k zápisu je pokročilá znalost arabské morfologie a syntaxe

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK