PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Praktický jazykový kurz perštiny II - ARB500018
Anglický název: Practical course of Persian II
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. (02.10.2016)

Cílem předmětu je praktická průprava jazykové vybavenosti posluchačů a prohloubení jejich dosavadních znalostí perské gramatiky. Složitější gramatické jevy budou představovány v rámci jednotlivých tematických okruhů vhodných k procvičování překladatelských schopností posluchačů. Studenti budou na hodinách nacvičovat překládání z češtiny do perštiny a naopak a konverzovat na dané téma. Seminář se rovněž zaměří na rozvoj odborných komunikativních dovedností, psaní odborných textů, rozvíjení tematické slovní zásoby a upevňování obtížnějších syntaktických jevů.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. (02.10.2016)

SAFFÁR-MOQADDAM, Ahmad: Zabán-e fársí (Perský jazyk IV). Teherán: Šúráj-e gostareš-e zabán-o-edebiját-e fársí, 2007.                                          

                                         :Zabán-e fársí V – Tárích, farhang va tamadon-e Írán (Historie, kultura a civilizace Íránu). Teherán: Šúráj-e gostareš-e zabán-o-edebiját-e fársí, 2007.     

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. (02.10.2016)

Předpokládaný průběh výuky v ZS:

1. Překladové cvičení: novinový článek se zaměřením na politiku 

2. Gramatické cvičení: rozšíření optativu a vokativu v perštině 

3. Konverzační téma: volební systém v Íránu

4.  Terminologie se zaměřením na sociologické téma

5. Překladové cvičení: akademický proslov a přednáška

6. Gramatické cvičení: užití slov arabského původu

7. Konverzační téma: íránské tradice a náboženské svátky

8. Publicistická terminologie

9. Překladové cvičení: architektonické památky Íránu

10. Terminologie se zaměřením na filozofii

11. Četba odborného textu z literárněvědného prostředí

12. Konverzační téma: turistický ruch v Íránu

13. Opakování a shrnutí učiva. Závěrečný test.

 

Předpokládaný průběh výuky v LS:

1.       Gramatické cvičení: rozšíření kausativních sloves      

2.       Překladové cvičení: sportovní tématika

3.       Konverzační téma: obliba poezie v Íránu

4.       Terminologie se zaměřením na ekonomické téma

5.       Gramatické cvičení: podmínkové věty

6.       Překladové cvičení: menšiny v Íránu

7.       Konverzační téma: sňatky a rozvody v Íránu

8.       Gramatické cvičení: přídavná jména

9.       Překladové cvičení: ekologie

10.    Konverzační téma: náboženství

11.    Terminologie se zaměřením na akademické prostředí

12.    Gramatické cvičení: rozšíření zdvořilostních forem

13.    Opakování a shrnutí učiva. Závěrečný test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK