PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Písemná práce - ARB500014
Anglický název: Written work
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (16.03.2014)

Student si na začátku semestru po dohodě s pedagogem-specialistou volí téma písemné práce z jedné ze tří následujících oblastí:

1. arabská jazykověda
2. arabská literatura
3. dějiny a kultura Blízkého východu

Student zpracuje rešerši k danému tématu a vypracuje písemnou práci v rozsahu textu min. 25 normostran (45 tis. znaků) v souladu s kritérii kladenými na odbornou stať. Student s pedagogem průběžně konzultuje metodologické, formální a obsahové problémy a otázky.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (16.03.2014)

Základní studijní literatura:

Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics. Vol. 1-5. Leiden-Boston : Brill, 2005-2009.

Encyclopaedia of Islam.Leiden : Brill, 2008.

Meisami, J. S., Starkey. P. The Routledge Encyclopedia of Arabic Literature. London - New York : Routledge, 2010.

Literatura k zvolenému tématu písemné práce bude specifikována podle jejího zaměření a na základě rešerše.

Rozšiřující literatura:

Eco, Umberto.  Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.

Čmejrková, Světla, Daneš, František, Svĕtlá, Jindra. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999.

Šesták, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000.

Liška, Václav. Diplomová práce, zpracování a obhajoba, Praha: Ivo Ulrych, 2003.

Holoušková, Drahomíra, Krobotová, Milena. Diplomové a závěrečná práce. Olomouc: UP, 2002.

Filka, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař, 2002.

Sgall, Petr, Panevová, Jarmila. Jak psát a nepsat česky. Praha: Karolinum 2004.

Projekt Bibliografické  citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: <http://www.citace.com/>.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (16.03.2014)

Zkouška je udělena na základě odevzdání písemné práce v souladu s formálními a obsahovými požadavky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK