PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kapitoly ze stylistiky a syntaxe arabštiny - ARB500001
Anglický název: Chapters from Arabic Stylistics and Syntax
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (30.09.2013)

Cílem předmětu, jenž sestává z teoretické přednášky a praktického semináře, je zvládnutí vybraných stylistických jevů současné spisovné arabštiny se zvláštním důrazem na specifika arabského publicistického stylu. Ten bez pochyby představuje nejrozsáhlejší a nejprogresivnější platformu užití spisovného jazyka, který má jinak vzhledem k diglosivní jazykové situaci v arabském světě omezenou funkci. Význam arabského publicistického stylu navíc v posledních dvou desetiletích ještě vzrostl díky dynamickému rozvoji národních a nadnárodních médií a internetových serverů. Dobré zvládnutí publicistického stylu je tak nezbytným předpokladem pro orientaci arabisty v problematice současného Blízkého východu a také pro jeho možné uplatnění v médiích a tumočnicko-překladatelské praxi.

Teoretická přednáška se věnuje výkladu stylistických a pokročilejších syntaktických jevů. Hlavní důraz bude kladen na rozvíjení slovní zásoby a frazeologie k jednotlivým tematickým okruhům zpravodajství a publicistiky.

V seminární části předmětu budou posluchači analyzovat textové a audiovizuální materiály a aktivně procvičovat probranou látku zaměřenou na rozvíjení tematické slovní zásoby a upevňování obtížnějších syntaktických jevů. Doma budou posluchači vypracovávat kompozice a překlady a studovat zadané textové a audiovizuální materiály.

 

Probíraná témata z oblasti publicistiky:

Diplomacie, oficiální setkání a konference

Demonstrace a stávky

Volby

Konflikty a terorismus

Justice a soudní procesy

Hospodářství, finance a business

Epidemie a přírodní katastrofy

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (23.09.2013)

Atestace: ZS písemný zápočet, LS písemná zkouška

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (23.09.2013)

Základní literatura:

Abdul-Raof, Hussein. Arabic Stylistics : A Coursebook. Wiesbaden : Harrasowitz, 2001.

Asthiany, Julia. Media Arabic. Einburgh : Edinburgh University Press, 1993.

Badawi, S., Carter, M. G. and Gully, A. Modern Written Arabic : A Comprehensive Grammar. London : Routledge, 2004.

Elgibali, Alaa, Korica, Nevenka. Media Arabic : A Coursebook for Reading Arabic News. Cairo - New York : American University in Cairo, 2007.

Lahlali, El Mustapha. Advanced Media Arabic. Washington, D.C. : Georgetown University Press, 2008.

Oliverius, Jaroslav. Kapitoly ze syntaxe moderní spisovné arabštiny. 2. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1998.

Ondráš, František. Arabsko-český slovník publicistického stylu. Praha : Set Out, 2003.

 

Další odborná literatura:

Čechová, Marie, Krčmová, Marie, Minářová, Eva. Současná stylistika. Praha : Lidové noviny, 2008.

Diouri, Mourad. Internet Arabic. Edinburgh : Edinburgh University Press, 2013.

El-Ayoubi, H., Fischer, W., Langer, M. (eds). Syntax der Arabischen Schifsprache der Gegenwart

: Das Nomen und sein Umfelt. Teil I. Bd. I. Wiesbaden : Reichert Verlag, 2001.

El-Ayoubi, H., Fischer, W., Langer, M. (eds). Syntax der Arabischen Schifsprache der Gegenwart

: Die konnektiven Wortaren des Nomens (Pronomina, Adverbien, Präpositionen). Teil I. Bd. II.

Wiesbaden : Reichert Verlag, 2003.

 El-Ayoubi, H., Fischer, W., Langer, M. (eds). Syntax der Arabischen Schifsprache der Gegenwart

: Die Verbalgruppe. Teil II. Wiesbaden : Reichert Verlag, 2010.

Evans, Mark. Security Arabic. Edinburgh : Edinburgh University Press, 2013.

Holes, Clive. Modern Arabic : Structures, Functions, and Varieties. Rev. ed. Wasington, D.C. : Georgetown University Press, 2004, p. 314-332.

Jamal, Salīm. Dictionary of News Language (English - French - Arabic). Beirut : Libraire du Liban Publishers, 2001.

Kendal, Elisabeth. The Top 1,300 Words for Understanding Media Arabic. Washington, D.C. : Georgetown University Press, 2012.

Mace, John. Business Arabic : An Essential Vocabulary. Edinburgh : Edinburgh University Press, 2008.

Marchand, Alpine et Marchand, Sévane. Lexique bilingue de l’arabe des médias : Clés pour les médias arabes. Paris : Ellipses, 2009.

Newman, Daniel. Arabic-English Thematic Lexicon. London - New York : Routledge, 2007.

Oliverius, J. Kapitoly z frazeologie a idiomatiky moderní spisovné arabštiny. Praha : Set Out, 2003.

Sakr, César et Baldecchi, Éric. An-Najm : 100 clés pour lire et comprendre la presse arabe. Paris : Ellipses, 2011.

Watson, Janet. The Syntax of Arabic Headlines and News Summaries. In Suleiman, Yasir (ed.). Arabic Grammar and Linguistics. London - New York : Routledge, 1999, p. 161-181.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (23.09.2013)

Aktivní účast na hodinách min. 80%, průběžné studium zadaných materiálů, vypracovávání písemných úkolů

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Viktor Bielický, Ph.D. (30.09.2013)

Splnění všech jazykových předmětů bakalářského studia arabistiky

Kurz je určen pro studenty NMgr. oboru arabistika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK