PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Psychology of Radicalization - APS300401
Anglický název: Psychology of Radicalization
Zajišťuje: Katedra psychologie (21-KPS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Andrea Šíchová
Vyučující: Mgr. Andrea Šíchová
Třída: Exchange - 14.4 Psychology and Behav. Sciences
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK