PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Psychofyzika - APS300391
Anglický název: Psychophysics
Zajišťuje: Katedra psychologie (21-KPS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. (31.01.2019)
V tomto kurzu se studenti seznámí s moderními metodami psychofyziky. Důraz je kladen na pochopení základních principů a získání praktických dovedností aplikovat analýzu z metod psychofyziky na vlastní data.
Personální obsazení: Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D., Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. (31.01.2019)

Ukázat psychofyziku jako moderní metodu psychologického výzkumu

Získané znalosti: student rozumí základním principům a postupům psychofyziky a umí je podrobně popsat.

Získané dovednosti: student dokáže aplikovat metody psychofyziky, navrhnout výzkum, připravit jej v programu PsychoPy a vyhodnotit jeho výsledky v R.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. (31.01.2019)

Pro zápočet je potřeba:

 • Navrhnout, nasbírat a vyhodnotit malý výzkumný projekt pomocí metod psychofyziky (prezentace na poslední hodině).
 • V průběhu semestru vypracovat dva domácí úkoly (četba, cvičná analýza dat).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. (31.01.2019)

 • Green, D. M., & Swets, J. A. (1966). Signal Detection Theory and Psychophysics. New York: John Wiley and Sons.
 • Kingdom, F. A., & Prins, N. (2010). Psychophysics: A practical introduction.
 • Macmillan, N. A., & Creelman, C. D. (2004). Detection theory: A user's guide. Psychology press.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. (31.01.2019)

Přednáška/cvičení

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. (31.01.2019)

 • co je psychofyzika, historie (Fechner, Weber, vnitřní a vnější psychofyzika) a současné pojetí
 • dichotomie v psychofyzice
 • klasifikační schéma
 • přehled používaných metod (konstantní stimul)
 • metoda limit, N-AFC, 2AFC same/different, method of adjustment, method of triads, magnitude estimation
 • adaptivní metody
 • psychometrické funkce
 • teorie za psych. funkcemi
 • signal detection theory (SDT)
 • scaling experimenty
 • práce s PsychoPy - tvorba experimentů, přehled best practices
 • práce s R a vyhodnocení psychofyzických dat v R

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. (31.01.2019)

Znalosti statistiky (alespoň na úrovni lineární regrese), základ práce s R.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK