PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Psychologie sportu - APS300113
Anglický název: Sport Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (21-KPS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Baláková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Veronika Baláková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KPSBIDLO (01.06.2010)
Předmět má za úkol přiblížit studentům předmět psychologie sportu, seznámit je s tématy, které mají vliv na sportovní výkon
(psychologické dovednosti, stres, úzkost, pozornost) a přiblížit důležitost sociálních interakcí, osobnosti trenéra a
komunikace ve sportu. Zaměří se také na praktické ukázky technik sportovních psychologů.

Cíl předmětu
Poslední úprava: KPSBIDLO (01.06.2010)

Seznámit studenty s oblastí psychologie sportu a její využitelností v praxi; studenti by po absolvování předmětu měli být schopni samostatně hovořit o všech probíraných tématech, vysvětlit rozdíly mezi vrcholovými sportovci a sportovci začátečníky, přiblížit vlivy interpersonálních faktorů a skupinové dynamiky na výkon sportovců.

Literatura
Poslední úprava: KPSBIDLO (01.06.2010)
Povinné:
Horn, T. (Ed.). (2008). Advances in sport psychology (3rd edition). Champaign, IL: Human Kinetics.

Slepička, P., Hošek, V., Hátlová, B. (2009). Psychologie sportu. Praha: Karolinum.

Weinberg, R. S., Gould, D. (2007). Foundations of sport and exercise psychology (4th edition). Champaign, IL: Human Kinetics.

Williams, J. (2006). Applied sport psychology: Personal growth to peak performance. New York: McGraw-Hill.

Doporučené:
Murphy, S. M. (1995). Sport psychology interventions. Champaign, IL: Human Kinetics.

Odborné časopisy:

Journal of Applied Sport Psychology

Journal of Sport Behavior

Journal of Sport and Exercise Psychology

Journal of Sports Science

The Sport Psychologist

Metody výuky
Poslední úprava: KPSBIDLO (01.06.2010)

přednáška/seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KPSBIDLO (01.06.2010)

účast na výuce (min. 70%), vypracování dílčích úkolů, závěrečná esej (přehledová studie) 2000-3000 slov

Sylabus
Poslední úprava: KPSBIDLO (01.06.2010)

Úvod do kurzu, předmět psychologie sportu, historie psychologie sportu v ČR, základní pojmy z teorie sportu, role trenéra a psychologa ve sportu.

Psychologické dovednosti - stanovení cílů, vnitřní řeč, imaginace, relaxace.

Self-efficacy, Collective-efficacy, Coaching-efficacy.

Úzkost, stres, arousal, flow.

Koncentrace, pozornost, motivace.

Skupinová a týmová koheze, leadership, komunikace.

Zranění ve sportu, přetrénování a vyhoření, děti ve sportu.

Model konzultace se sportovcem.

Vytváření profilu sportovce.

Práce s trenéry pomocí VTI.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Radka Hradcová (11.02.2019)

atestace  ze Základů obecné psychologie

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Radka Hradcová (11.02.2019)

APS100008 Základy obecné psychologie
Maximální počet zapsaných studentů: 20

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK