PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Vybrané otázky vývojové psychologie - APS300102
Anglický název: Selected Issues of Developmental Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (21-KPS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 70 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Neslučitelnost : APS300102E
Je neslučitelnost pro: APR519006, APS300102E, AUP510044
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK