PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
History of Psychology - APS100046E
Anglický název: History of Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (21-KPS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Daniel Heller
Třída: Exchange - 14.4 Psychology and Behav. Sciences
Neslučitelnost : APS100046
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK