PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metody hodnocení v pedagogice - APR519015
Anglický název: Tests and Assessment in Education
Zajišťuje: Katedra psychologie (21-KPS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Pešout, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. (14.12.2021)

Aim of subject: This course aims to provide knowledge and skills needed for formal evaluation in various educational contexts. The course mainly focuses on developing quantitative assessment methods (e.g., tests, quizzes, performance-based assessment) and evaluating their rigor and merits. The course outcomes will be assessed by exams and projects-based assignments. Gained knowledge: Student understands basic methodological terms (e.g., validity, reliability, norms). Student can apply the measurement standards in developing rigorous assessment tool in education. Student can evaluate learners in multiple different ways and also knows several standardized assessment methods. Student can gauge the developed assessment methods based on their strengths and weaknesses and understands the complexity of testing of human subjects. Gained skills: Students can use basic statistics (e.g., descriptives, correlations, basic item analysis). Students can critically evaluate assessments methods based on multiple various criteria. Student can contribute to a discussion on selection and utility of assessments tools in regard to specific educational objectives.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. (14.12.2021)

Students have to receive a sufficient amount of course points from the required assignments to successfully pass the course. The course requirements include:

Midterm Exam

Final Exam

Test Construction project

Test Critique

Group Activities

More detailed instruction will be provided at the first class meeting.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. (14.12.2021)
Textbooks:
Kolář, Z., Šikulová, R. (2009). Hodnocení žáků. [2. vydání] Grada, Praha, ISBN: 978-80-247-2834-6

Hendl, J., Remr, J. (2017). Metody výzkumu a evaluace. Portál, Praha, ISBN: 978-80-262-1192-1

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. (14.12.2021)

Aim of subject: This course aims to provide knowledge and skills needed for formal evaluation in various educational contexts. The course mainly focuses on developing quantitative assessment methods (e.g., tests, quizzes, performance-based assessment) and evaluating their rigor and merits. The course outcomes will be assessed by exams and projects-based assignments. Gained knowledge: Student understands basic methodological terms (e.g., validity, reliability, norms). Student can apply the measurement standards in developing rigorous assessment tool in education. Student can evaluate learners in multiple different ways and also knows several standardized assessment methods. Student can gauge the developed assessment methods based on their strengths and weaknesses and understands the complexity of testing of human subjects. Gained skills: Students can use basic statistics (e.g., descriptives, correlations, basic item analysis). Students can critically evaluate assessments methods based on multiple various criteria. Student can contribute to a discussion on selection and utility of assessments tools in regard to specific educational objectives.

Annotation: Evaluation can be viewed as inseparable from education. Regular testing and comparison gains on more importance in making informed educational decisions. Teacher need to understand the basics of appropriate use of measurement methods and know how to apply them and interpret them in classroom context. The course equips future educators with the fundamental skills to use tests and assessment responsibly and in adequate manner informed by an educational objective.

Course content: The covered topics: · Introduction to Educational Assessment · The Basic Mathematics of Measurement · Reliability for Teachers · Validity for Teachers · The initial Steps in Developing a Classroom Test · Item Analysis for Teachers · The Development and Use of Constructed-Response Items · Assigning Grades on the Basis of Classroom Assessment · The Meaning of Test Scores · Standardized Achievement Tests in the Era of High Stakes Testing · The Use of Aptitude Test in the Schools · Assessment of Behavior and Personality

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK