PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Občanské války a demokratizace ve Střední Americe - APOV50078
Anglický název: Civil Wars and Democratization in Mesoamerica
Zajišťuje: Ústav politologie (21-UPOL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Radek Buben, Ph.D. (01.10.2013)

Kurz bude věnován problematice občanských válek, režimních změn a (v menší míře) vlivu USA v oblasti Střední Ameriky (Guatemala, El Salvador a Nicaragua; Kostarika a Honduras budou s ohledem na svůj vývoj zmiňovány pouze okrajově) ve druhé polovině 20. století, především v 70. až 90. letech.
Pozornost bude však věnována též aktuálnímu vývoji v regionu a širším okolnostem tzv. studené války, která v daném regionu měla k chladu asi tak daleko jako české rozkrádání státu vyžranými "atlantisty" (nadávajícími na zneužívání zdravotní péče) k politice.

Požadavky k zápočtu
Odevzdat resumé zaslaných textů každých 14 dní. Úspěch v písemném testu.

Program:
1. Občanské války? K definici a typologii občanských válek, aneb zpochybnění názvu kurzu hned na jeho počátku.
2. Střední Amerika a její historický vývoj: od pseudo-jednoty k "našim (míněno jejich) čubčím synům". Konvergence a divergence v regionálním vývoji.
3. John Wayne jede na jih: Politika USA v oblasti od "politiky velkého klacku" po kladení min v nikaragujských přístavech.
4. Nikaragua: od Sandina, přes tři Somozy, k sandinistům a contras.
5. El Salvador: od la matanza k heslu ultrapravicových eskader smrti: Buď vlastenec, zabij kněze!
6. Guatemala: od svržení Arbenze po genocidu indiánského obyvatelstva.
7. Pacifikace, "demokratizace" a mír
8. Střední Amerika po "válkách": nejnásilnější region světa.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
Booth, J. A., Wade, C. J., Walker, T. W. Understanding Central America: Global Forces, Rebellion, and Change. Westview Press, 2009.
Filmy:
Voces inocentes/Innocent voices/Hlasy nevinnosti (povinné)
Salvador (míněn ten od Olivera Stonea; doporučené)
Under the Fire/Pod palbou (doporučené s výhradami - čistý Hollywood)
The Evil That Men Do/Zločiny mužů (jen pro silné žaludky, specifické povahy a jako osobitá a často zatracovaná "kuriozita")
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK