PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Politické systémy Latinské Ameriky - APOV50030
Anglický název: Political Systems of Latin America
Zajišťuje: Ústav politologie (21-UPOL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Radek Buben, Ph.D. (11.02.2013)

Cílem kurzu je rozebrat jak formálně institucionální podobu nejdůležitějších latinskoamerických států (Mexiko, Brazílie, Argentina, Peru, Kolumbie, Chile), tak strukturu jejich stranických systémů a jednotlivých společenských cleavages. V případě každého konkrétního státu se také vysvětlí zásadní relevantní kontury jeho historického politického vývoje a vybrané aktuální problémy.
Kurz je primárně určen magisterským studentům Ústavu politologie a studentům Střediska iberoamerických studií. Z tohoto důvodu bude vyučující zohledňovat nerovnováhu v předpokládaných znalostech obou skupin: vyšší znalost základních teoretických problémů ve fungování politických režimů v případě studentů politologie a podrobnou znalost politických dějin a reálií na straně studentů iberoamerikanistiky. Tuto nerovnováhu zmírní stručné vysvětlující exkurzy. Proto může docházet k některým parciálním duplicitám v porovnání s kurzy na obou katedrách.
Požadavky k zápisu: Pasivní znalost anglického jazyka
Požadavky k atestaci:
Zápočet (ÚPOL):
- resumé šesti zadaných textů
- úspěch v písemném testu o třech otázkách, vycházejícím ze zadaných textů, výuky a povinné literatury
Zkouška (Ibero):
- resumé šesti zadaných textů
- úspěch v části A písemného testu o třech otázkách, vycházející ze zadaných textů, výuky a povinné literatury (stejně jako v případě ÚPOLu)
- úspěch v části B písemného testu vycházející ze dvou doplňujících textů z komparativní politologie
Povinná literatura:
Smith, P. H.: Democracy in Latin America : political change in comparative perspective. New York : Oxford University Press, 2005.
Llanos, M., Marsteintredet, L. /eds./ (2010). Presidential Breakdowns in Latin America.
Causes and Outcomes of Executive Instability in Developing Democracies. New York:
Palgrave Macmillan. (Úvodní kapitola)
Doplňující literatura pro studenty Střediska iberoamerických studií (a ostatních nepolitologů):
Juan J.Linz: The Perils of Presidentialism. Lijphart, A.(ed.): Parliamentary versus Presidential Government. Oxford, 1992, s.118-127.
Arend Lijphart: Introduction. In: Lijphart, A.(ed.): Parliamentary versus Presidential Government. Oxford, 1992, s.1-31.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK