PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vybrané podoby institucionálního designu demokratických zemí - APOV30195
Anglický název: Selected Aspects of Institutional Design in Democratic Countries
Zajišťuje: Ústav politologie (21-UPOL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK