PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Četba textů ke komparativní politologii II - APOV30173
Anglický název: Readings in Comparative Politics II
Zajišťuje: Ústav politologie (21-UPOL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Mgr. Štěpán Drahokoupil
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Drahokoupil (11.02.2013)

Kurz je koncipován jako doplňující k předmětu Komparace politických systémů (Bc.), nikoliv však povinný. Pro zapsání kurzu nejsou určeny žádné prerekvizity, avšak je doporučeno, aby studenti již měli splněn předmět Komparace politických systémů nebo ho měli zapsaný zároveň s tímto kurzem. Ideálně je kurz určen pro 2. nebo 3. ročníky bakalářského studia nebo 1. ročníky navazujícího magisterského studia.

Kurz má za cíl představit studentům stěžejní literaturu v oblasti komparativní politologie. Pracovat tak budeme převážně s původními texty klasických autorů (Sartori, Linz, Elgie a další). Klasické články autorů budou vždy doplněny o konkrétní příklady zemí. Hlavními tématy kurzu budou politické systémy (prezidentské, parlamentní, poloprezidentské) a volební systémy.

Texty pro kurz jsou vybírány s ohledem na kurz Komparace politických systémů a zároveň na seznam literatury k závěrečným zkouškám.

Součástí kurzu bude workshop na téma přímá volba prezidenta v ČR.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Drahokoupil (11.02.2013)

1.       účast na hodině - povoleny 2 absence

2.       aktivní účast v diskusích

3.       přednesení referátů

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Drahokoupil (11.02.2013)

Podrobný a celkový rozpis literatury bude vyvěšen na moodlu (http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3016) na začátku semestru.

 

1.       Robert Elgie (1999): Semi-presidentialism in Europe, Oxford, Oxford University Press

2.       Kysela, Jan (2006): Česká republika mezi poloprezidentským a parlamentním režimem?, Politologická revue, červen

3.       Linz, Juan J. (1990): The Perils of Presidentialism, Journal of Democracy, Volume 1, Number 1, Winter

4.       Mainwaring, Scott, Shugart, Matthew S. (1997): Juan Linz, Presidentialism, and Democracy, A Critical Appraisal, Comparative Politics, Volume 29, Number 4, July

5.       Sartori, Giovanni (2001): Srovnávací ústavní inženýrství: zkoumání struktur, podnětů a výsledků, Praha, Sociologické nakladatelství

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK