PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Žurnalistika II - APOV30075
Anglický název: Journalism II
Zajišťuje: Ústav politologie (21-UPOL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Zdeňka Balcerová
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D. (08.05.2008)
Cílem kurzu je procvičit studenty v technice psaní článků, především názorových článků ? tedy komentářů,glos a analýz. Další z cílů výuky je připravit studenty na to, jak se připravit na rozhovor a jak vést rozhovor. Studenti se budou také učit formulovat mluvené slovo. Hlavní důraz bude kladen na schopnost jasně a srozumitelně vyjádřit názor na dané téma.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D. (08.05.2008)

Doporučená literatura:

Broklová, Eva: Československá demokracie: politický systém ČSR 1918?1938. Praha 1992

Cabada Ladislav-Vodička Karel, Politický systém ČR. Praha 2003

Čechurová, Jana: Česká politická pravice:mezi převratem a krizí. Praha, Nakladatelství Lidové

noviny 1999

Fiala, Petr?Strmiska, Maxmilián, Teorie politických stran. Brno 1998

Kapras Jan, Fašismus. Praha, L. Mazáč 1936

Malíř, Jiří ? Marek, Pavel a kol.: Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých

zemích a Československu v letech 1861?2004. Brno, Doplněk 2005.

Mareš Miroslav, Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. Praha 2003

Mertl Jan, Politické strany, jejich základy a typy v dnešním světě. Praha 1931

Mertl Jan, Co s politickými stranami? Praha 1938;

Rataj, Jan: O autoritativní národní stát: proměny české politiky v druhé republice 1938?1939.

Praha, Karolinum 1997.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D. (08.05.2008)

Název předmětu : Žurnalistika II.

Forma kurzu:seminář

Vyučující: Mgr. Zdena Balcerová zdena.balcerova@seznam.cz; balcerova@mpo.cz

Stručná charakteristika obsahu:

Cílem kurzu je procvičit studenty v technice psaní článků, především názorových článků ? tedy komentářů,glos a analýz. Další z cílů výuky je připravit studenty na to, jak se připravit na rozhovor a jak vést rozhovor. Studenti se budou také učit formulovat mluvené slovo. Hlavní důraz bude kladen na schopnost jasně a srozumitelně vyjádřit názor na dané téma.

Hlavní témata :

stručné seznámení s prací v redakci

(formy článků- zpravodajské, názorové, rozdíl mezi oběma typy článků))

2. stručné seznámení s tím jak se připravit a jak vést rozhovor

  • příprava na rozhovor, jako důležitá fáze

  • jak vést rozhovor v roli redaktore a jak v roli tázaného?.

3. simulovaná tisková konference s vybraným odborníkem

4. jak mluvit na mikrofon

5.-7. praktická cvičení jak formulovat mluvené slovo

9.-11. praktická cvičení z vedení rozhovorů

+ praktická cvičení z komentativních útvarů

(psaní komentářů, glos a analýz)

12. -14. hosté - redaktoři ze sdělovacích prostředků

Témata seminárních prací studentů :

1) Komentář na libovolné téma?

2) Imaginární rozhovor s vybranou osobností

Doporučená četba a poslech :

1)centrální deníky,

2) časopisy,

3) poslech rádia a televize.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK