PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Populismus - APOV30047
Anglický název: Populism
Zajišťuje: Ústav politologie (21-UPOL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jan Bíba, Ph.D.
PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D. (08.05.2008)

Populismus patří mezi nejspornější pojmy politické teorie. V rámci kursu se pokusíme
představit některé klíčové pozice a problémy spojené se studiem tohoto fenoménu. V první,
teoreticky a filozoficky orientované, části semináře se zaměříme na několik klíčových pojmů
teorie populismu ? masa, vůdce, elity, antagonismus atd. V druhé, empirické, části budou
prezentovány přístupy používané ke studiu konkrétních populistických hnutí a režimů.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D. (08.05.2008)

Populismus

Vyučující: Mgr. Jan Bíba a PhDr. Radek Buben

Výběrový předmět

Populismus patří mezi nejspornější pojmy politické teorie. V rámci kursu se pokusíme

představit některé klíčové pozice a problémy spojené se studiem tohoto fenoménu. V první,

teoreticky a filozoficky orientované, části semináře se zaměříme na několik klíčových pojmů

teorie populismu ? masa, vůdce, elity, antagonismus atd. V druhé, empirické, části budou

prezentovány přístupy používané ke studiu konkrétních populistických hnutí a režimů.

Předpoklady zapsání kursu

Kurs bude striktně postaven na práci se zadanými cizojazyčnými texty, proto předpokládá

minimálně solidní znalost anglického jazyka. Kurs bude dále využívat poznatků a postupů

z jiných vědních oblastí než je politologie (psychoanalýza, strukturální lingvistika, diskurzivní

analýza atd.) a dále i znalost politických reálií a dějin mimoevropského světa. Dalším

předpokladem je tedy ochota si tyto znalosti případně doplňovat.

Klíčové okruhy

Zostuzení mas (Le Bon, Freud a masová psychologie)

Množství jako pojistka demokracie

Gramsci a formování kolektivní vůle

Populismus podle Ernesta Laclaua

Latinskoamerický populismus

Populismus a demokratizace

Populismus a ekonomický rozvoj

Neopopulismus

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK