PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Nedemokratické režimy - APOV00046
Anglický název: Non-democratic Regimes
Zajišťuje: Ústav politologie (21-UPOL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D. (29.05.2008)

Kurz je koncipován převážně teoreticky. Jeho cílem je seznámit studenty s hlavními teoriemi týkajícími se různých typů nedemokratických režimů (teorie totalitarismu, koncepty nedemokratických režimů J.J.Linze, S.Huntingtona, G.O´Donnella), teorií fašismu (A.J.Gregor, S.Payne, R.De Felice, R.Paxton, R.Griffin, E.Nolte) a vztahem vojenské a civilní sféry (S.E.Finer, M.Janowitz, A.Perlmutter, A.Stepan, F.Aguero). Poslední část bude věnována soudobým nedemokraciím a tzv.hybridním režimům (S.Levitsky a L.Way, A.Schelder, G.O´Donnell) Poté se bude kurz věnovat vybraným nedemokratickým režimům a jejich vzniku, vývoji a podobě. Tato část záleží na zájmu a znalostech studentů, neboť bude stát na jejich referátech
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D. (29.05.2008)

Povinná literatura:

Brooker, P.: Non-Democratic Regimes: Theory, Government and Politics. London: Macmillan, 2000.

Linz, J.J. - Stepan, A.: Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. New York: The Johns Hopkins University Press, 1996.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D. (29.05.2008)

NEDEMOKRATICKÉ REŽIMY

PhDr.Radek Buben

Forma kurzu a časový rozvrh: 1/1LS

Forma atestace: Zk

Požadavky k atestaci:

Podmínkou získání atestace je úspěch v písemném testu a vypracování písemné práce v rozsahu 10-15 normo-stran nebo přednesení referátu.

Stručná charaktristika kurzu:

Kurz je koncipován převážně teoreticky. Jeho cílem je seznámit studenty s hlavními teoriemi týkajícími se různých typů nedemokratických režimů (teorie totalitarismu, koncepty nedemokratických režimů J.J.Linze, S.Huntingtona, G.O´Donnella), teorií fašismu (A.J.Gregor, S.Payne, R.De Felice, R.Paxton, R.Griffin, E.Nolte) a vztahem vojenské a civilní sféry (S.E.Finer, M.Janowitz, A.Perlmutter, A.Stepan, F.Aguero). Poslední část bude věnována soudobým nedemokraciím a tzv.hybridním režimům (S.Levitsky a L.Way, A.Schelder, G.O´Donnell)

Poté se bude kurz věnovat vybraným nedemokratickým režimům a jejich vzniku, vývoji a podobě. Tato část záleží na zájmu a znalostech studentů, neboť bude stát na jejich referátech

Program:

1.) Teorie totalitarismu a její kritici

2.) Východní Evropa za komunismu: totalitární režimy?

3.) Typologie nedemokratických režimů S.Huntingtona, J.J.Linze a G.O´Donnella

4.) Autoritářské režimy a byrokratické autoritářství (příklady: Frankův režim ve Španělsku a vojenská vláda v Brazílii)

5.) Sultánské režimy (příklady: Duvallierovo Haiti, Mobutuův Zaire, Turkmenistán)

6.) Autoritářství a modernizace

8.) Populistická diktatura a populistická demokracie (příklad: Perónova Argentina)

7.) Teorie fašismu a problémy s jeho interpretací (příklad: Mussoliniho Itálie)

8.) Nedemokracie v meziválečném období: interpretace vzniku

9.) Armáda a politika: přístupy S.Huntingtona, M.Janowitze, S.E.Finera etc.

10.) Vojenské režimy (příklady: vojenská vláda v Uruguay, Barma)

11.) Kompetitivní autoritářství (příklady: Taiwan za Kuomintangu)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK