PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Komparace politických systémů - APO100046
Anglický název: Comparison of Political Systems
Zajišťuje: Ústav politologie (21-UPOL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D. (22.10.2009)

Cílem kurzu je poskytnout posluchačům ucelenou představu o podobě a fungování západních demokratických režimů. První část kurzu se po obecné úvodní části zaměřuje na čtyři modelové případy: Velkou Británii, USA, Francii a Spolkovou republiku Německo.

Úvodní přednášky mají za cíl základní seznámení s předmětem studia komparativní politologie, s komparativní metodou. Dále se zaměří na obecnou typologii demokratických režimů (parlamentní, prezidentský a poloprezidentský) s důrazem na mechanizmy fungování těchto režimů. Přednášky věnované jednotlivým zemím mají jednotnou základní strukturu, která je přibližně následující:

§ Geografická poloha, seznámení s nejdůležitějšími socioekonomickými charakteristikami.

§ Základní charakteristika a stručný historický vývoj politického systému a jeho specifika.

§ Charakter společnosti, cleavages, politická kultura a tradice.

§ Výkonná moc.

§ Zákonodárná moc.

§ Soudní moc.

§ Územní uspořádání státu, správní členění a místní správa.

§ Volby, volební systém a volební výsledky.

§ Strany a stranický systém.

§ Zájmové organizace a nátlakové skupiny.

Nastíněná základní struktura je prohlubována, nebo rozšiřována v momentech, které jsou pro daný systém typické, charakteristické, či jedinečné. Konkrétně jsou uvedena u každé země v následujícím přehledu témat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK