PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Klauzurní práce - APH610037
Anglický název: Final Paper
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Vyučující: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
Neslučitelnost : APH610008
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)

Náplní semináře je příprava písemné práce.

Program a průběh bude stanoven individuálně dle konkrétních témat písemných prací.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)

Odborná literatura:

Literatura k tématu písemné práce (bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací).

Další studijní literatura:

Čmejrková, S., Daneš, F. & Světlá, J. (1999): Jak napsat odborný text. Praha: Leda.

Eco, U. (1997): Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia.

Holoušková, D. & Krobotová, M. (2002): Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého.

Liška, V. (2003): Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce: zpracování a obhajoba. Praha: Ivo Ulrych - Růžičkův statek.

Sgall, P. & Panevová, J. (2004): Jak psát a nepsat česky: naše čeština a naše nešvary. Praha: Karolinum.

Šesták, Z. (2000): Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia.

APA’s publication manual. Dostupné na WWW: .

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)

Dle aktuálního zadání vedoucím práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK