PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Seminář k experimentální praxi I - APH610033
Anglický název: Experimental Design in Phonetics I
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200042
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)

Cílem semináře je prohloubení zkušeností s experimentálním výzkumem na konkrétním materiálu a při práci v
týmu. Studenti si osvojí základní metodologické návyky odpovídající konvencím moderního výzkumu. Naučí se
plánovat strukturu vědecko-výzkumného úkolu a seznámí se se zásadami etiky vědeckého výzkumu. Získané
poznatky si studenti ověří při provádění uceleného experimentu v rozsahu dílčí sondy, od zadání úkolu a stanovení
postupu po zpracování materiálu, vyhodnocení výsledků a vypracování výzkumné zprávy.
Seminář je zaměřen na získání zkušeností s experimentálním výzkumem na konkrétním materiálu a při práci v
týmu. Studenti provedou ucelený experiment v rozsahu dílčí sondy, od zadání úkolu a stanovení postupu po
zpracování materiálu, vyhodnocení výsledků a vypracování protokolu. Téma výzkumu navazuje na aktuální úkoly
řešené ve FÚ.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)

Základní studijní literatura:

Maxwell, D. L. & Satake, E. (2006): Research and Statistical Methods in Communication Sciences and Disorders. Clifton Park, New York: Thomson Delmar Learning.

Další odborná literatura:

Shearer, W. M. (1997): Experimental design and statistics in speech science. In Hardcastle, W. J. & Laver, J. (eds.). The handbook of phonetic sciences. Oxford: Blackwell Publishers, s. 167-188.

Sudhoff, S. (ed.) (2006): Methods in empirical prosody research. Berlin - New York: De Gruyter.

Odborná fonetická literatura je stanovena aktuálně podle řešeného výzkumného úkolu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)

Osnova předmětu:
1. Náměty pro práci v semináři, seznámení se s výsledky dosavadního výzkumu.

2. Výběr tématu, konkretizace úkolu. Určení postupu práce.

3. Pořízení materiálu: výběr textů, pořízení nahrávek, příprava materiálu pro zpracování.

4. Provádění experimentu a testování.

5. Analýza výsledků a statistické zpracování dat.

6. Vyhodnocení výsledků z hlediska hypotézy stanovené ve vstupním úkolu.

7. Vypracování protokolu a závěrečná diskuse.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK