PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Osvojování řeči II - APH610032
Anglický název: Speech Acquisition II
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martina Černá
Vyučující: Mgr. Martina Černá
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)

Předmět prohlubuje znalosti studentů týkající se především vad řeči a poruch řečové komunikace. Typický i
atypický vývoj dětské řeči je i nadále v centru pozornosti, na rozdíl od popisného charakteru předchozího předmětu
je však kladen větší důraz na analytický přístup k řečovému materiálu. V praktických rozborech je posouzen přínos
různých fonologických směrů pro porozumění vývojovým aspektům řeči.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)

aktivní účast v diskusích, absolvování vědomostního testu

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)

Základní studijní literatura:

Kulišťák, P., Lehečková, H., Mimrová, M. & Nebudová, J. (1997): Afázie. Praha: Triton.

Ball, M. J., Perkins, M. R. & Müller, N. (2008): The Handbook of Clinical Linguistics, část III (Phonetics and Phonology). Oxford: Blackwell Publishing.

Grunwell, P. (1987): Clinical phonology. 2. vydání. London: Chapman & Hall.

Další odborná literatura:

Snowling, M. J. (2000): Dyslexia. 2. vydání. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Stoel-Gammon, C. & Stemberger, J. P. (1994): Consonant harmony and phonological underspecification in child speech. In Yavas, M. (ed.). First and second language phonology. San Diego: Singular Publishing Group. s. 63-80.

Vihman, M. M. (1996): Phonological development. Oxford: Blackwell Publishers Ltd. (5-7. kap.)

Caravolas, M. & Volín, J. (2005): Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníků. Praha: IPPP.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)

Výuka zahrnuje následující témata:
1. Klasifikační kritéria pro řečové vady.

2. Principy tradičního přístupu k řečovým vadám.

3. Neurofyziologický základ afázií.

4. Lingvistický, psychologický a logopedický aspekt afázií.

5. Analýza dysartrické řečové produkce.

6. Obecné principy lingvistické analýzy klinického případu.

7. Distinktivní rysy v klinické praxi.

8. Vývoj dětské řeči a tzv. „přirozená fonologie“.

9. Teorie neúplných specifikací.

10. Souhlásková harmonie v dětské řeči, distanční asimilace obecně.

11. Optimalitní teorie v popisu řečových anomálií.

12. Fonologický základ dyslexií.

13. Profil dítěte s atypickým vývojem fonematického povědomí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK