PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Zpracování signálů I - APH610029
Anglický název: Signal Processing I
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH510045
Garant: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

Předmět systematicky zavádí základy číslicového zpracování signálů. Studenty filologického zaměření seznamuje
s pojmy technického oboru, jehož nástroje běžně používají při zpracování řečových signálů a fonetické praxi.
Vysvětluje pojmy signál a systém, upozorňuje na praktické aspekty zpracování signálů. Bez nároků na
matematické znalosti umožnuje porozumět technickým textům pojednávajících o metodách zpracování
fonetických materiálů. Poskytuje tak základ pro hlubší pochopení postupů v oblasti řečových technologií.
Jednotlivá témata jsou formou seminářů studenty prakticky procvičována. Předmět předpokládá znalosti akustiky
řeči a znalosti základních statistických postupů.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (06.01.2014)

Základní studijní literatura:

Uhlíř, J., Sovka, P., Čmejla, R. (2003): Úvod do číslicového zpracování signálů. Praha: Vydavatelství ČVUT.

Smith, S. W (2002): The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing. Dostupné online http://dspguide.com/

Další odborná literatura:

Psutka, J., Müller, L., Matoušek, J. & Radová, V. (2006): Mluvíme s počítačem česky. Praha: Academia. (vybrané části).

Uhlíř, J., Sovka, P., Pollák, P., Hanžl, V., Čmejla, R. (2007): Technologie hlasových komunikací.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (06.01.2014)

Hlavní tematické okruhy:

1. Spojité a diskrétní signály.

2. Popis systémů vnitřní a vnější, základní operace, linearita a stabilita.

3. Fourierovy transformace, spektrum, spektrogram.

4. Laplaceova a z-transformace pro efektivní popis systémů, přenosová funkce.

5. Frekvenční charakteristiky.

6. Návrh číslicových filtrů.

7. Vzorkování a rekonstrukce signálů, převzorkování, kvantizace.

8. Korelace a autokorelace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK