PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vybrané otázky fonologie - APH610012
Anglický název: Selected Issues in Phonology
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH610035
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Výuka rozšiřuje znalost fonologického popisu. Studenti se podrobněji seznámí se zvolenou fonologickou koncepcí
a naučí se aplikovat příslušné formální postupy na konkrétním jazykovém materiálu. Porovnávány budou různé
možnosti a materiál z různých jazyků. Důraz se klade na kritický rozbor výhodnosti daného přístupu. V současné
době bude předmětem zájmu aplikace teorie optimality ve fonologii. Studenti závěrem sami navrhnou popis
jednotlivého jevu ve svém mateřském jazyce.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Základní studijní literatura:
Archangeli, D. & Langendoen, T. D. (eds.) (1997): Optimality theory: an overview. Oxford: Blackwell. (kapitola 1)

Prince, A. & Smolensky, P. (2004): Optimality theory: Constraint interaction in generative grammar. Malden: Blackwell.

Další odborná literatura:
McCarthy, J. & Prince, A. (1993): Prosodic morphology. Constraint interaction and satisfaction. In Goldsmith, J. A. (ed.). The handbook of phonological theory. Oxford: Blackwell, 1995, s. 318-366, available on ROA 485-1201.

Kiparsky, P. (1993): The phonological basis of sound change. In Goldsmith, J. A. (ed.). The handbook of phonological theory. Oxford: Blackwell, 1995, s. 640-670.

Féry, C. & van de Vijver, R. (eds.) (2003): Syllable in optimality theory. Cambridge: CUP. (výběr)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Tematické okruhy (orientačně):
1. Architektura optimalitního popisu; role vstupu a výstupu.

2. Zacházení s pravidly a omezeními (constraints) v optimalitní teorii.

3. Aplikace pravidel na vybrané jevy konkrétního jazyka; diskuse možností řešení.

4. Konkretizace úkolů pro jednotlivé členy semináře.

5. Zpracování popisu zvolených jevů, kritický rozbor, posouzení výsledku.

6. Závěrečná diskuse o možnostech dané koncepce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK