PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Seminář k experimentální praxi AI - APH610002
Anglický název: Experimental Design in Phonetics AI
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200042
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Seminář je zaměřen k získání zkušeností s experimentálním výzkumem na konkrétním materiálu a při práci v
týmu. Studenti provedou ucelený experiment v rozsahu dílčí sondy, od zadání úkolu a stanovení postupu po
zpracování materiálu, vyhodnocení výsledků a vypracování protokolu.
Předmětem bývá zopakování nebo rozšíření experimentu, v němž již jsou k dispozici kontrolní údaje. Téma je
voleno z některého aktuálního výzkumu řešeného ve FÚ.
Podle složitosti úkolu a počtu studentů je práce během semestru ukončena nebo může pokračovat a být uzavřena
až v tomto navazujícím semináři. V případě, že práce bude realizována dvousemestrově, je v Semináři k
experimentální praxi AI nutno uzavřít nejméně druhou etapu úkolu.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Fonetická literatura je stanovena aktuálně podle řešeného úkolu.

Shearer, W. M. (1997): Experimental design and statistics in speech science. In Hardcastle, W. J. - Laver, J. (eds.). The handbook of phonetic sciences. Oxford: Blackwell Publishers, s. 167-188.

Sudhoff, S. (ed.) (2006): Methods in empirical prosody research. Berlin - New York: De Gruyter.

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

1. Náměty pro práci v semináři, seznámení se s výsledky dosavadního výzkumu. Výběr tématu, konkretizace úkolu. Určení postupu práce.

2. Pořízení materiálu: výběr a sestřih zvukových textů, pořízení nahrávek při přípravě poslechových testů, příprava materiálu pro zpracování.

3. Provedení analýzy, realizace poslechových testů.

4. Statistické zpracování výsledků.

5. Vyhodnocení výsledků z hlediska hypotézy stanovené ve vstupním úkolu. Vypracování protokolu. Závěrečná diskuse.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK