PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Řečové technologie II - APH510085
Anglický název: Speech Technology II
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH610027
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)
Teoretický blok kurzu poskytuje ucelený přehled současného využití řečových technologií. Pomáhá studentům v
orientaci jak v principech fungování, tak v zásadách užití metodologických postupů řečových syntetizérů a
rozpoznávačů.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)
Základní studijní literatura:
Psutka, J., Müller, L., Matoušek, J. & Radová, V. (2006): Mluvíme s počítačem česky. Praha: Academia. (vybrané části)

Sovka, P. & Pollák, P. (2001). Vybrané metody číslicového zpracování signálů. Praha: Vydavatelství ČVUT.

Další odborná literatura:
Rabiner, L. & Juang, B.-H. (1993). Fundamentals of speech recognition. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Rabiner, L. & Schafer, R. (1978). Digital Processing of Speech Signals. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)
Hlavní tematické okruhy:
1. Přehled oblastí aplikace automatického zpracování řeči.

2. Akustická analýza - principy, algoritmy, aspekty.

3. Možnosti reprezentace řečového signálu v časové a frekvenční oblasti.

4. Automatická analýza parametrů řečové produkce, modelování a klasifikace řečových parametrů - GMM, HMM, SVM, neuronové sítě.

5. Kódování řečového signálu pro účely detekce a rozpoznávání.

6. Automatická segmentace řečového signálu.

7. Rozpoznáváni řeči.

8. Forenzní aplikace (rozpoznávání identity mluvčího, pohlaví, geografického původu, věku, emocionálního stavu atd.).

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)

Předmět navazuje na kurz Řečové technologie I a u studentů nefonetického bakalářského studia předpokládá znalosti akustiky řeči v rozsahu poskytovaném např. kurzem Akustika řeči.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK