PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Sociophonetics - APH510083
Anglický název: Sociophonetics
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (03.01.2019)
Předmět je věnován sociálně podmíněné variabilitě v řeči z hlediska produkce i percepce. Fonetická realizace zvukového plánu jazyka se mění s faktory jako pohlaví mluvčího, socioekonomické postavení nebo etnického pozadí a odráží konstrukci identity. Semináře zahrnují poslechové i akustické analýzy vybraných řečových vzorků.
Předmět je vyučován v angličtině.


Kurz je určen především pro studenty oboru fonetika. Studentům jiných oborů bude zápis umožněn dle kapacity kurzu.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (03.01.2019)

Foulkes, P., Scobbie, J.M. & Watt, D. (2010). Sociophonetics. In: Hardcastle et al., The Handbook of Phonetic Sciences, 2nd. ed., pp. 703-754.

Thomas, E. R. (2011). Sociophonetics. New York: Palgrave Macmillan.

Tagliamonte, S. (2012). Variationist Sociolinguistics: Change, Observation, Interpretation. London: Routledge.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (27.01.2020)

* Requirements:

min. 70% attendance

active participation (phonetic analyses, reading)

written exam

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (03.01.2019)

Hlavní tematické okruhy:

1. Sociolingvistika a sociofonetika

2. Jazyková variabilita a změna

3. Pořizování a analýza sociolingvistických dat

4. Vztah mezi sociálními proměnnými a řečovými proměnnými

5. Percepce sociálně podmíněné variability

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK