PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomový seminář - APH510068
Anglický název: Diploma Seminar
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH610008
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)
Náplní semináře je příprava diplomové práce.

Program a průběh semináře bude stanoven individuálně dle konkrétních témat diplomových prací.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)
Odborná literatura:
Literatura k tématu diplomové práce (bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací).

Další studijní literatura:
Čmejrková, S., Daneš, F. & Světlá, J. (1999): Jak napsat odborný text. Praha: Leda.

Eco, U. (1997): Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia.

Holoušková, D. & Krobotová, M. (2002): Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého.

Liška, V. (2003): Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce: zpracování a obhajoba. Praha: Ivo Ulrych - Růžičkův statek.

Sgall, P. & Panevová, J. (2004): Jak psát a nepsat česky: naše čeština a naše nešvary. Praha: Karolinum.

Šesták, Z. (2000): Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia.

APA’s publication manual. Dostupné na WWW: http://www.apastyle.org/

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)

Náplní semináře je příprava diplomové práce.

Program a průběh semináře bude stanoven individuálně dle konkrétních témat diplomových prací.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK