PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Moderní fonologické přístupy - APH510066
Anglický název: Current Approaches in Phonology
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH610035
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)

Výuka rozšiřuje znalost fonologického popisu získanou v předmětech Základy fonologie I a II. Studenti se podrobněji seznámí s optimalitní teorií a naučí se aplikovat příslušné formální postupy na konkrétním jazykovém materiálu. Hlavním předmětem zájmu budou současné trendy ve světové fonologii a metodika laboratorní fonologie. Porovnávány budou různé možnosti a příklady problematických fonologických jevů z různých jazyků. Důraz je kladen na kritický rozbor výhodnosti daných přístupů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)

Maximálně tři absence, aktivní účast v diskusi založená na pravidelné týdenní četbě.
Seminární práce obsahující fonologickou analýzu vybraného jevu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)

Základní studijní literatura:

Blevins, J. (2004). Evolutionary Phonology [vybrané kapitoly]. Cambridge: CUP.
Cohn, A.C. - Fougeron, C. - Huffman, M.K. (eds.) (2012). The Oxford Handbook of Laboratory Phonology [vybrané kapitoly]. Oxford: OUP.
Goldsmith, J. (ed.) (1995). The Handbook of Phonological Theory [vybrané kapitoly]. Oxford: Blackwell.
Linell, P. (1979). Psychological Reality in Phonology [vybrané kapitoly]. Cambridge: CUP.
McCarthy, J. (2008). Doing Optimality Theory [vybrané kapitoly]. Oxford: Blackwell.


Další odborná literatura:

Burton-Roberts, N., Carr, P., Docherty, G. (Eds.) (2000): Phonological Knowledge: Conceptual and Empirical Issues. Oxford: OUP.
Kenstowicz, M. (1994): Phonology in Generative Grammar. Oxford: Blackwell.
Prince, A. - Smolensky, P. (2004): Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar. Oxford: Blackwell.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)

* Tematické okruhy:

1. Přehled fonologických teorií, koncept distinktivních rysů po SPE.
2. Optimalitní teorie ve fonologii.
3. Deklarativní fonologie.
4. Alternativy ke generativní fonologii: evoluční (Blevinsová), fenomenologická (Fraserová), funkční/stochastická (Bybeeová, Boersma), Linellovo psychologické pojetí.
5. Artikulační fonologie.
6. Metodologie laboratorní fonologie.
7. Kategoričnost a variace ve fonologické analýze.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK