PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Seminář k experimentální praxi AII - APH510065
Anglický název: Experimental Design in Phonetics AII
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200043
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)

V kurzu se dokončuje ucelený experiment započatý v předchozím semináři s důrazem na samotné provedení a
vyhodnocení experimentu dle zásad prezentovaných v Semináři k experimentální praxi AI. Studenti získají
zkušenosti s vypracováváním výzkumné zprávy a procvičí si zásady kritického zhodnocení provedeného výzkumu
v konfrontaci s prostudovanou literaturou.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)

Základní studijní literatura:
Maxwell, D. L. & Satake, E. (2006): Research and Statistical Methods in Communication Sciences and Disorders. Clifton Park, New York: Thomson Delmar Learning.

Další odborná literatura:
Shearer, W. M. (1997): Experimental design and statistics in speech science. In Hardcastle, W. J. & Laver, J. (eds.). The handbook of phonetic sciences. Oxford: Blackwell Publishers, s. 167-188.

Sudhoff, S. (ed.) (2006): Methods in empirical prosody research. Berlin - New York: De Gruyter.

Odborná fonetická literatura je stanovena aktuálně podle řešeného výzkumného úkolu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)

Pracovní bloky:
8. Provedení experimentu a testování.

9. Analýza výsledků.

10. Vypracování výzkumné zprávy.

11. Kritické hodnocení.

12. Závěrečná diskuse.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK