PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Intonační analýza instrumentální - APH510064
Anglický název: Instrumental Analysis of Intonation
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH510012
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)
Cílem semináře je získat hlubší zkušenost s problematikou popisu melodie řeči prostřednictvím různých typů
instrumentální analýzy. Vlastní rozbor materiálů různých stylových vrstev a z různých mluvních situací umožní
studentům získat praktické dovednosti využitelné v dalším výzkumu případně jeho aplikacích. Důraz se klade na
propojování znalostí z různých variant popisu získaných v teoreticky zaměřených předmětech s konkrétní analýzou
zvukových textů.
Podstatnou částí výuky jsou konkrétní analýzy různých typů materiálů prováděné studenty jak ve skupinách, tak
individuálně, a jejich následné skupinové hodnocení.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)
Základní studijní literatura:
Cruttenden, A. (1986): Intonation. Cambridge: Cambridge University Press.

Ladd, D. R. (1996): Intonational phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Sudhoff, S. (ed.) (2006): Methods in empirical prosody research. Berlin, New York: De Gruyter.

Další odborná literatura:
Hirst, D. & Di Cristo, A. (1998): Intonation systems. Cambridge: Cambridge University Press.

Botinis, A., Kouroupetroglou, G. & Carayiannis, G. (eds.) (1997): Intonation: theory, models and applications. Athens: ESCA.

Časopisecké články a konferenční příspěvky vybrané podle aktuální potřeby.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)

Výuka zahrnuje následující bloky:

1. Určování směru pohybu melodie.

2. Určování velikosti melodického kroku.

3. Určování intonačního rozpětí.

4. Synchronizace melodických událostí a segmentálních artikulačních úkonů.

5. Variace melodických kontur a jejich funkční platnost.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (10.07.2017)

Předpokládá se důkladná zkušenost s poslechovou analýzou segmentálních a prozodických jevů. Student ji může získat v předmětech Poslechová analýza I a II.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK