PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Spektrografická analýza řeči - APH510060
Anglický název: Spectrographic analysis of speech
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200052
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (29.08.2016)

Předmět navazuje na předměty akustiky řeči a zaměřuje se na detailní akustickou analýzu řečového signálu.
Prvním cílem předmětu je poskytnout studentům intenzivnější praxi ve čtení spektrogramů, a to i bez přítomnosti
zvuku; druhým cílem je kontrolované procvičení hláskové segmentace řečového materiálu, který se vyznačuje
postupně se zvyšující mírou implicitní výslovnosti.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (29.08.2016)

Studijní literatura:

Machač, P. & Skarnitzl, R. (2009): Fonetická segmentace hlásek. Praha: Nakladatelství Epocha.

Kent, R. D. & Read, C. (2002): The acoustic analysis of speech. Albany: Delmar.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (29.08.2016)

aktivní účast, samostatná práce (segmentace řečového materiálu)

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (29.08.2016)

Hlavní tematické okruhy:
1. Vlastní a nevlastní hláskové rysy.

2. Akustické rysy vokálů a jejich manifestace.

3. Akustické rysy konsonantů.

4. Akustické projevy různých forem koartikulace.

5. Pravidla hláskové segmentace.

6. Segmentace implicitní výslovnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK