PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Zpracování signálů II - APH510058
Anglický název: Signal Processing II
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH610050
Garant: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (24.06.2015)

Předmět systematicky zavádí základy číslicového zpracování signálů. Studenty filologického zaměření seznamuje
s pojmy technického oboru, jehož nástroje běžně používají při zpracování řečových signálů a fonetické praxi.
Vysvětluje pojmy signál a systém, upozorňuje na praktické aspekty zpracování signálů. Bez nároků na
matematické znalosti umožnuje porozumět technickým textům pojednávajících o metodách zpracování
fonetických materiálů. Poskytuje tak základ pro hlubší pochopení postupů v oblasti řečových technologií.
Jednotlivá témata jsou formou seminářů studenty prakticky procvičována. Předmět navazuje na předmět
Zpracování signálů I.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (24.06.2015)

Základní studijní literatura:

Uhlíř, J., Sovka, P., Čmejla, R. (2003): Úvod do číslicového zpracování signálů. Praha: Vydavatelství ČVUT.

Smith, S. W (2002): The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing. Dostupné online http://dspguide.com/

Další odborná literatura:

Psutka, J., Müller, L., Matoušek, J. & Radová, V. (2006): Mluvíme s počítačem česky. Praha: Academia. (vybrané části).

Uhlíř, J., Sovka, P., Pollák, P., Hanžl, V., Čmejla, R. (2007): Technologie hlasových komunikací.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (24.06.2015)

Hlavní tematické okruhy:

1. Signály šumového charakteru a prostředky jejich popisu.

2. Odhady charakteristik signálů.

3. Odstup signálu od šumu SNR a prostředky jeho odhadu.

4. Výkonová spektrální hustota.

5. Koherence.

6. Autoregresní signály, lineární prediktivní kódování LPC, určení řádu modelu.

7. Vlnková transformace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK