PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do programování II - APH510048
Anglický název: Introduction to Programming II
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200048
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (02.05.2018)
Předmět navazuje na předmět Úvod do programování I a vyžaduje znalost v něm probíraných témat.

Předmět seznamuje se základy programování jako podpůrného nástroje pro běžnou práci fonetického pracovníka,
kdy opakované činnosti může automaticky vykonávat počítač. Předmět nabízí možnost osvojení práce se skripty a tvorby drobných programů,
přičemž je dostatek času zaměřit se na jednotlivá témata a do detailu je prozkoumat. Studenti tak dostávají do ruky nástroje,
které využijí při tvorbě průběžných i závěrečných prací a jsou nezbytné pro činnosti výzkumného charakteru.

Probírány jsou funkce, správa verzí v Git, debugger a profiler, tvorba packages a vybrané balíky nástrojů.
V poslední části je probrán základní princip tvorby dokumentů v Latex, aby studenti byli schopni vytvořit článek na konferenci,
do odborného časopisu nebo vytvořit závěrečnou, pakliže mají k dispozici základní šablonu stylu.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (06.10.2016)

Základní studijní literatura:
Chambers, J. M. (2008): Software for data analysis (R)
Wickham, H. (2015): R Packages

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (02.09.2014)

aktivní účast, semestrální práce

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D. (06.10.2016)

Hlavní tematické okruhy:
1. Funkce, lexical scoping.
2. Správa verzí v Git a Github.
3. Debugger, profiler.
4. Tvorba Packages.
5. Vybrané balíčky funkcí.
6. Latex, tvorba referencí pomocí Bibtex.
7. Konverze dokumentů v pandoc.
8. Práce s textovými a binárními soubory.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK