PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Seminář k experimentální praxi BII - APH510040
Anglický název: Experimental Design in Phonetics BII
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH610034
Garant: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Prerekvizity : APH510039
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

V kurzu se dokončuje experiment započatý v předchozím semináři s důrazem na samotné provedení a
vyhodnocení experimentu. Studenti získají zkušenosti s vypracováváním výzkumné zprávy a procvičí si zásady
kritického zhodnocení provedeného výzkumu v konfrontaci s prostudovanou literaturou.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Základní studijní literatura:
Maxwell, D. L. & Satake, E. (2006): Research and Statistical Methods in Communication Sciences and Disorders. Clifton Park, New York: Thomson Delmar Learning.

Další odborná literatura:
Shearer, W. M. (1997): Experimental design and statistics in speech science. In Hardcastle, W. J. & Laver, J. (eds.). The handbook of phonetic sciences. Oxford: Blackwell Publishers, s. 167-188.

Sudhoff, S. (ed.) (2006): Methods in empirical prosody research. Berlin - New York: De Gruyter.

Odborná fonetická literatura je stanovena aktuálně podle řešeného výzkumného úkolu.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Etapy:
1. Provádění experimentu a testování.

2. Analýza výsledků a statistické zpracování dat.

3. Vyhodnocení výsledků z hlediska hypotézy stanovené ve vstupním úkolu.

4. Vypracování protokolu a závěrečná diskuse.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK