PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Řečové technologie I - APH510031
Anglický název: Speech Technology I
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200047
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (27.06.2014)

Předmět uvádí do teoretických i praktických otázek řečových technologií s těžištěm na syntéze a rozpoznávání řeči.

studentům zprostředkovat poznatky dosažené v této oblasti aplikovaného výzkumu z fonetického, ale i
technického
hlediska.

Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude
vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Základní studijní literatura:
Psutka, J., Müller, L., Matoušek, J. & Radová, V. (2006): Mluvíme s počítačem česky. Praha: Academia.

(vybrané části)

Keller, E. (ed.) (1994). Fundamentals of speech synthesis and speech recognition: Basic concepts, state-of-the-art and future challenges. New York: John Wiley & Sons. (4.-8. kapitola)

Další odborná literature a zdroje:
Palková, Z. - Ptáček, M. (1997): Modelling prosody in TTS diphone synthesis in Czech. In Wodarz, H.-W. (ed.). Speech processing. Selected topics from the Czech-German workshop. Frankfurt am Main: Hector, s. 59-77.

The MBROLA Project: http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html.

Systém EPOS: http://epos.ure.cas.cz/.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (06.09.2011)

Hlavní tematické okruhy:
1. Teoretická východiska rozpoznávání řeči, vysvětlení základních principů (HMM, neuronové sítě, DTW, jazykové modelování).

2. Aplikace těchto principů v dostupném softwaru.

3. Typy syntézy a jejich vlastnosti.

4. Podrobnější pohled na konkatenativní syntézu (použité řečové jednotky, jejich kódování a způsob kombinace).

5. Modelování prozodie (zvláště s ohledem na češtinu).

6. Praktické seznámení se syntézou řeči na dostupném softwaru.

7. Význam řečových technologií pro fonetický výzkum.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK